برادران نجدی و قیچی کاری سخن علماء جهت حمله به مسلمین در مساله ی عذرهای معتبر شرعی

برادران نجدی و قیچی کاری سخن علماء جهت حمله به مسلمین در مساله ی عذرهای معتبر شرعی

به قلم: عدنان عبداللهی  

در مساله ی عذر به جهل باید بارها و بارها تکرار کرد که بین مسلمان و غیر مسلمان فرق وجود دارد.  مسلمین بر خلاف کفار دارای امتیاز عذرهای معتبر شرعی چون عذر به جهل و تا ویل و اکراه و تقلید و… هستند. اما کفار نه تنها عذری ندارند در مساله ی تقلید از بزرگان خود هم عذر ندارند؛ الله تعالی در قرآن کریم در باره ی اهل کتاب می فرماید.(انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاظلونا السبیلا.) پروردگارا ما از پیشوایان وعالمانمان اطاعت کردیم وراه را برما گم کردن .اونها کور کورانه وجاهلانه دنبال عالمان وپیشوایانشان راه افتادند واز توحید گمراه شدن وعیسی وعزیر را پسران الله قرار دادند والله تعالی هم عذر آنها را نپذیرفت.  

در اینجا الله تعالی در مورد کفار اهل کتاب صحبت کرده است نه در مورد مسلمین . از برادران نجدی می خواهم : لطفاً فرق بین مسلمین با غیر مسلمین را در عذرهای شرعی بدانید. شایسته نیست مسلمین را مشمول حکم کفار کنید .

برادران نجدی این سخن امام ابن قیم رحمه الله درطریق الهجرتین را می آورند که می فرماید : والاسلام هوتوحید الله وعبادته وحده لاشریک له والایمان بالله وبرسوله و واتباعه فیما جاءبه فما لم یاتی العبد بهذافلیس بمسلم وان لم یکن کافر معاندا فهو کافر جاهل، فغایه هذه الطبقه انهم کفار جهال غیر معاندین وعدم عنادهم لایخرجهم عن کونهم کفارافان الکافرمن جحد توحیدالله وکذب رسوله اما عنادا واما جهلا وتقلیدا لاهل العناد….

اسلام یعنی توحید الله وعبادت او به تنهایی بدون شریک وایمان به الله وبه رسول وپیروانش درآنچه که به سوی آن آمده است پس اگر بنده ای چنین نباشدپس مسلمان نیست واگر کافر معاندی نباشد پس کافری جاهل است. ونهایت این طبقه این است که آنها کفار جاهل غیر معاند هستن وعدم عناد آنها باعث نمی شود که از کافر بودن خارجشان کنیم چراکه کافر کسی است انکار توحید الله وتکذیب رسولش کندچه از روی عناد ودشمنی. یا از روی جهل وتقلید کردن از اهل عناد…

برادرانی که این قول ابن قیم را می آورند و با آن به مسلمین اهل عذر حمله می کنند باید دقت کنند که : ابن قیم در مورد کفار صحبت کرده و عذر به جهل را برای کفار رد کرده است. متوجه هستید برادران ؟  کفار عذر به جهل ندارند نه مسلمین . شما نگاه کنید ابن قیم باز در مورد مسلمین و داشتن عذر به جهل چه می گوید .

 شماها کلام امثال ابن قیم در مورد نداشتن عذر برای کفار را می آورید و با همین می گوئید کفار عذر ندارند پس مسلمین هم عذر ندارند در حالی که اصلا به گفته ی امثال ابن قیم در مورد داشتن عذر برای مسلمین هیچ اشاره ای نمی کنید . به نظر شما این انصاف است؟  شما از تکفیر نابجای مسلمین چه سودی می کنید؟ من خودم این راه را رفته ام . باور کنید دارید هم به دین الله و هم به بندگان الله ظلم می کنید در حالی که ما باید خادمی برای دین الله و بندگان الله باشیم .

دیدگاهتان را بنویسید