متحدین جولانی در ادلب و ترور هدفمند مخالفین مهاجر جولانی

متحدین جولانی در ادلب و ترور هدفمند مخالفین مهاجر جولانی

به قلم : ابوخالد کردستانی  

ما بر این باوریم که القاعده پس از شهادت شیخ اسامه بن لادن تقبله الله از منهج صحیح آن خارج شده و در قالب منهج نجدیت شیخ ایمن الظواهری گرفتار شده است . به دنبال افتادن در منهج نجدیت متاسفانه دچار آفاتهای خاص نجدت هم شده است که می توان به وحدت گریز بودن و گرایش به تفرق و شیخ محوری اشاره کرد .

نجدت تنها با زور اسلحه می تواند خودش را بر سایر مسلمین تحمیل کند و ظرفیت وحدت اسلامی و حتی اتحاد اسلامی را نیز ندارد، به همین دلیل به صدها گروه مختلف مسلح و غیر مسلح تقسیم شده است و هر گروهی هم برای خودش شیخ و شیوخ و مفتی های خاص خود را دارد.

ایمن الظواهری با قدم گذاشتن در این تفکر نجدیت و رها کردن منهج سید قطبی شیخ اسامه بن لادن در واقع خودش و گروهش را در مسیر سرگردانی و تفرق و جنگهای داخلی و سایر مصیبتهای متعلق به نجدیت قرار داده است. 

گروه  طرفدار ایمن الظواری در سوریه تحت عنوان حراس الدین فعالیت دارد که اسباب بازی دست جوانکی به نام جولانی شده است که با تلفات غیر قابل انکاری در مسیر اهداف این جوانک و در واقع در مسیر اهداف ناتو و آمریکا قرار گرفته است.

آمریکا همیشه گفته است که متحد نمی خواهد بلکه مزدور می خواهد و زمانی که حراس الدین مثل جولانی و دارودسته اش تن به مزدوری نمی دهد باید هزینه ی آن را نیز بدهد.

 چندی قبل هواپیمای بدون سرنشین آمریکا و ناتو که از پایگاههای ترکیه (حلیف جولانی) برخاسته بودند در غرب ادلب نزدیک به روستای «عرب سعید» ماشین شیخ ابوذر المصری قاضی سابق تنظیم حراس الدین را هدف قرار داد که منجر به کشته شدن  شیخ ابوذر المصری شد و همراهان او نیز زخمی شدند که امروز خبر رسید شیخ ابومحمد السودانی مسئول کل اداری تنظیم حراس الدین و مجاهدان و مهاجرانی که در این حمله مجروح گردیده بوند بر اثر جراحات وارده همگی وفات کرده اند.

شیخ ابومحمد السودانی از فرماندهانی بود که سابقه بسیار جهادی در سودان، سومالی، افغانستان و یمن داشت اما در نهایت توسط اربابان دارودسته ی جولانی در سرزمینهای تحت کنترل گروه جولانی کشته شد .

این سرنوشت تمام مهاجرینی است که تن به ذلت مزدوری مستقیم برای ناتو و آمریکا نمی دهند.

دیدگاهتان را بنویسید