حمایت حزب کارگران اوجالان (پ.ک.ک) از فرانسه در توهین به رسول الله صلی الله علیه وسلم

حمایت حزب کارگران اوجالان (پ.ک.ک) از فرانسه در توهین به رسول الله صلی الله علیه وسلم

به قلم : ابوعبدالله موکریانی

حکومت سکولار فرانسه به همراه ناتو هر دو از اعضای ناتو هستند و هر دو در کنار سایر دول اروپائی در یک پیمان مشترک نظامی حضور دارند و در واقع یک ارتش مشترک هستند، اما جالب است بدانید که فرانسه در کنار آمریکا اربابان جدید پ.ک.ک در سوریه شده اند و در جنگ زرگری میان ترکیه و فرانسه هم هنوز عده ای جاهل مانده اند.

حزب کارگران اوجالان (پ.ک.ک) جاهلهای مزدور و کورد فروشی هستند که برای تمام دول منطقه و برای تمام کفار و دشمنان اسلام و کورد مزدوری کرده اند و چنین مردم را فریب داده اند که با ترکیه در حال جنگ هستند در حالی که در خاک ترکیه حزب سیاسی دارند و در داخل پارلمان سکولار ترکیه نماینده دارند و مزدور متحدهای ترکیه هم هستند و با یک واسطه بخشی از ارتش سکولار ترکیه در پیاده کردن سیاستهای خارجی ترکیه و سایر دول شده اند.

زمانی که حزب کارگران اوجالان (پ.ک.ک) در اختیار فرانسه قرار گرفته اند چه معنی می دهد؟ یعنی بخشی از ارتش ناتو و در واقع مزدور ناتو و ترکیه شده اند؛ و زمانی که مزدور آمریکا شده اند  در واقع مزدور متحد ترکیه شده اند. یعنی در هر دو حالت با یک واسطه برای ترکیه مزدوری می کنند. حالا بماند جنگ زرگری آنها در ماهواره ها و فضای مجازی .

بر همین اساس مزدوری است که مظلوم عبدی فرمانده ی نظامیان حزب کارگران اوجالان (پ.ک.ک) در خاک سوریه رسماً از کاریکاتوریستهای فرانسوی، که به رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کرده بودند و رئیس جمهور فرانسه که از این مجرمین حمایت کرده بود، حمایت کرد.

آیا ملت مسلمان کورد تا کی قرار است ماهیت این دشمنان اسلام و کورد را نشاسد؟

احمقترین انسانها هم می دانند که حزب کارگران اوجالان (پ.ک.ک) در کنار سایر احزاب سکولار بزرگترین دشمنان دین و ملت کورد هستند.

دیدگاهتان را بنویسید