فقط در «دینِ سکولاریسم» است که…

نمایشگاه ۱۸ هزار جمجمه آزادی خواهان مختلف کشورهای تحت اشغال حکومت سکولار فرانسه در در موزه تاریخ طبیعی «موزه انسان» کشور فرانسه

فقط در «دینِ سکولاریسم» است که…

ارائه دهنده: اسعد چوپانی

فقط در «دینِ سکولاریسم» است که…

زنا، حلال است و ازدواج، حرام! تربیت فرزندان معضل است و تربیت سگها، انسانیت! مسلمان آزادی خواه، تروریست است و سکولار اشغالگر، مسالم!

فقط در «دینِ سکولاریسم» است که…

سکولاریسا حق دارد که اعتقادات دیگران را زیر رگبار دشنام بگیرد.. اما مسلمان حق ندارد به سکولار نازکتر از گل بگوید چرا که فوری دست در جیبش کرده و این جمله را بیرون می آورد که: این، اخلاق اسلامی شماست!!

فقط در «دینِ سکولاریسم» است که…

می بایست با شرابخواری، احترام عقل را گرفت؛و می باید احترام زن را با برهنگی اش در انظار عمومی گذاشت! و با اشغال سرزمین های اسلامی به آزادی احترام نهاد!!

فقط در «دینِ سکولاریسم» است که…

شخص سکولار حق دارد که با دهها زن روسپی زنا کند اما مسلمان حق ندارد که با چهار زن ازدواج کند!!

فقط در «دینِ سکولاریسم» است که…

فرق و تفاوتی بین ازدواج و زنا نیست! اما اگر از ملحد بپرسی که تو بچه ازدواجی یا بچه زنا، خشمگین می شود!

فقط در «دینِ سکولاریسم» است که…

یهودیان بنی قریظه حق دارند از پشت به مسلمانان خنجر بزنند و به قصد نابودی شان به آنان حمله و با دیگران همدست شوند.. اما مسلمانان حق ندارند که آنها را بخاطر خیانت و شکستن پیمان دو طرفه، تادیب و مجازات کنند!!

فقط در «دینِ سکولاریسم» است که…

دفاع از کفر گوئی، شرابخواری و زنا و همجنس بازی و ازدواج با حیوانات کاملا آزاد است اما سخن گفتن از اسلام، حجاب، پاکدامنی و بیداری فکری سبب خشم و چندش می شود!!

به نظر شما چه کسانی از «دینِ سکولاریسم» حمایت می کنند؟!

دیدگاهتان را بنویسید