«اسلام آمریکائی» و بیانیه ی علمای درباری آل سعود بر علیه اخوان المسلمین

«اسلام آمریکائی» و  بیانیه ی علمای درباری آل سعود بر علیه اخوان المسلمین

به قلم : کارزان شکاک

اسلام آمریکائی اصطلاحی است که امام شهید – باذن الله – سید قطب در وصف آن می گوید : آمریکایی‌ها نیازمند اسلام هستند. ..آن‌ها اسلامی را که حکومت کند نمی‌خواهند، چرا که وقتی اسلام حکومت یافت؛ امتی تربیت می‌کند که برای آن‌ها قدرتمند شدن و نفی استعمار واجب است؛… آنها اسلامی می خواهند که تنها به امور شخصی و جزئی مثل آداب طهارت و … می پردازند اما در مورد امور مهم و اساسی چون مسائل حکومتی و اجتماعی و اقتصادی و مبارزه با استعماگران ساکت است و..» به همین دلیل با قاطعیت این نوع از اسلام نجدی – آمریکائی را با این عبارت هدف قرار داده بود که :«حالا وقت این نیست که دنبال توحید قبور (تخریب قبور) باشیم، باید پی توحید القصور (تخریب قصرها) را بگیریم»

اما این اسلام آمریکائی هم هرگز در مبارزه با اندیشه های حسن البناء و سید قطب آرام ننشستند و کار به جائی رسید که تمام آثار اینها را از کتابخانه ها و حتی کتابفروشیهای سعودی جمع آوری کرده و سوزاندند و.. .  هیأت کبارعلمای درباری پادشاهی آل سعود با صدور بیانیه ای در روز سه شنبه / / با تکفیر ضمنی جریان اخوان المسلمین اعلام کرد که: ” اخوان المسلمین یک گروه تروریستی است که نماینده مسیر روشن دین اسلام نیست بلکه اهداف حزبی خود را دنبال می کند که با باورها و هدایت های دینی ما منافات دارد. این گروه با پوشش دین باعث ایجاد تفرقه و فتنه و گسترش خشونت و تروریسم می‌شود و هدف غایی آن رسیدن به قدرت است.”

بیانیه ی علمای درباری آل سعود جریان اصلی اخوان المسلمین را مورد هدف قرار داده است و می گوید:” اخوان المسلمین از زمان تاسیس هیچ گونه توجهی به باورهای اسلامی، علوم دینی و کتاب و سنت نداشته و تاریخ این گروه سرشار از فتنه و شرارت است “

هیئت علمای درباری آل سعود در بیانیه اش بر ضد جریان اخوان المسلمین حمایت از طاغوتهای حاکم بر مسلمین را پنهان نمی کند و می گوید: ” اخوان المسلمین گروه منحرفی است که بر پایه نزاع با والیان امر و مخالفت با حاکمان مبتنی است”.

اخوان المسلمین برای ایجاد اتحاد میان مسلمین و تشکیل حکومتی اسلامی و مبارزه با استعمارگران خارجی پایه گذاری شده است، اما در کنار این جریان مبارک ما شاهد حزبهائی چون حزب راشد الغنوشی و اردوغان و امثالهم بوده ایم که با آنکه هیچ ربطی به جریان مبارک اخوان المسلمین و اندیشه های امام حسن البناء رحمه الله و امام سید قطب رحمه الله ندارند، اما اسم این جریان مبارک را یدک می کشند؛ با این وجود این بیانیه هیچ تفکیکی قائل نشده و کل جریان اخوان را هدف گرفته است.  

این بیانیه در واقع :

  • ریشه در مسائل منهجی  دارد و بیانگر درگیری تاریخی اسلام آمریکائی با اسلام آزادی بخش،
  • و تلاشی جهت تضعیف جبهه ی مسلمین در برابر جبهه ی کفار و بخصوص تلاش جهت تقویت و خدمت آشکار به رژیم صهیونیستی
  • و نشان دهنده ی اختلافات رژیم آل سعود (عامل آمریکا در منطقه) با حکومت سکولار ترکیه و اردوغان (عامل ناتو در منطقه) و رقابت و اختلاف منافع این دو قطب است.

در مارس ۲۰۱۴، وزارت کشورعربستان سعودی اعلام کرد اخوان را در لیست سازمان های تروریستی قرارداده است و  شورای علمای حکومت سکولار سیسی در مصر نیز که مورد حمایت مستقیم آل سعود است اخوان‌المسلمین را مرتد خوانده و تصرف اموال آنها را جایز دانسته بود.

این است چهره ی واقعی اسلام آمریکائی و تکفیری که در خدمت منافع و تقویت دشمنان و در مسیر ایجاد تفرق و تضعیف مسلمین در حرکت است .

دیدگاهتان را بنویسید