با دارالاسلام چگونه ای؟

با دارالاسلام چگونه ای؟

به قلم : ابوبکر الخراسانی

اسلام آمریکائی و تشیع انگلیسی چنین به مریدان خود آموزش می دهند که :

–         اگر روزانه مرتکب  انواع مفاسد شوی و شبانه روز در آغوش طواغیت باشی و حتی برای آنها تبلیغ کنی و هیچ گاه برای تشکیل حکومت اسلامی و پیاده کردن شریعت الله تلاش نکنی ،آنوقت تو عذر داری و تو نه تنها مسلمان واقعی بلکه مجاهد و مرابطی .

–         اگر از طاغوتها و بخصوص از کفار سکولار جهانی و بخصوص از آمریکا و رژیم صهیونیستی برائت کنی و برای تحکیم شریعت اسلام و دفاع از مسلمانان و دفاع از دارالاسلام بکوشی ،آنوقت تو تروریست و رافضی و خوارج هستی که هیچ عذری نداری.

عده ای فکر می کنند آیا واقعاً این حکومتهای مزدور مثل امارات و آل سعود و غیره که تمام اعمال آنها در خدمت به آمریکا و ناتو و رژیم صهیونیستی بوده و علمای درباری هم به خیانتهای اینها رنگ و بوی مذهبی می دهند واقعاً ربطی به اسلام دارند یا نه؟

شما چه فکر می کنید؟

شما دوست دارید مثل این علمای درباری گونه همه طواغیت را ببوسید و بر علیه دارالاسلام مسلمین در سراسر دنیا فتوای جنگ و نابودی و یرانی بدهید و یا دوست دارید مثل امارت اسلامی طالبان عمر ثالث رحمه الله و جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی شباب در سومالی و … با طواغیت بجنگی و مدافع تطبیق قانون شریعت الله و دارالاسلام باشی؟

دوست داری مثل اردوغان و ملک عبدالله همیشه در آغوش آمریکا و اسرائیل باشی و به اصطلاح اهل سنت میانه رو  و معتدل و آبکی و شل رو باشی و یا با آمریکا و هم پیمانانش بجنگی و اهل سنت بنیاد گرا و اصولگر و ترساننده ی دشمنان الله و دشمنان مسلمین باشی.؟

پس مواظب باش در زعم اسلام آمریکائی و تشیع انگلیسی اگر جهاد بکنی و از کفار برائت کنی تو تند رو و رادیکال هستی که باید کشته شوی و اگر در خدمت طواغیت دست به سینه ایستادی و در خدمتشان بودی آنوقت تو معذوری و معتدلی و احترامت واجب است و خونت نیز حرام.

پس در خانه ات بنشین و هیچ گاه فکر دفاع از دارالاسلام به سرت نزند چون آنوقت بدان که یک قدم به تروریست شدن و تند رو شدن نزدیک شده ایی.

صبح که از خواب پا شدی پشت میز کامپیوترت بنشین و بیشتر از ۱۹۰ کشور کافر و حکام طاغوتشان را رها کن و فقط به یک چیز تمرکز کن و آن هم دشمنی با دارالاسلامی که قانونش بر اساس اسلام است و حاکمش هم یک مسلمان حنفی یا جعفری یا شافعی و…

دروغ بگو ،کذب بگو اما با این دارالاسلام دشمنی کن چرا؟ چون ماموستا فلانی می گوید چون مولوی فلانی می گوید ،چون شیوخ بزرگی که در انگلیس و کانادا و اردن و ترکیه و آل سعود نشسته اند می گویند!!

هرکس علیه کفار کاری انجام بدهد او تند رو و تروریست است چون اسلام دین مودت و دوستی و گل و بلبل و صلح و صفا است، سعی کن طواغیت را از خود راضی کنی ،بگو مسلمان هیچگاه حمله نمی کند بلکه او همیشه باید چهار زانو زیر بمب های آمریکا و فرانسه و کانادا و … بنشیند حتی اعتراض هم نکن چون تو طرفدار دارالاسلام هستی.

به علماهای اروپا نشین و اردن نشین و درباریان آل سعود و امثالهم توهین نکن چون گوشت علما مسموم است ،اما تا می توانی به  رهبران دارالاسلام بگو تروریست و رافضی و خوارج و سگ جهنم!!

بخواب و بخواب و بخواب، چون بیداری جرم است، چون بیداری صفت مومنین و دارالاسلام است.

در خانه بنشین و منتظر باش که آمریکا و سایر کفار  و مرتدین محلی کی حکومت بدیل اضطراری اسلامی ایران و سومالی و طالبان و… با محاصره ی اقتصادی و حتی جنگ نظامی به زانو در می آورند و به نوامیس مومنین تجاوز می کنند و آنگاه این جمله را بگو : دارالاسلام و حکومت اسلامی اینها باعث اینهمه ویرانی و تجاوز به زنان مومنین شد، اگر او هم مثل ما در کنار کفار قرار می گرفتند این فاجعه به بار نمی آمد ،اگر به جای جنگ با و مقاومت در برابر این کفار  به این کفار امتیازاتی می دادند این مشکلات پیش نمی آمد!!

پس مشکل همه دنیا دارالاسلام و تطبیق قانون شریعت الله است نه آمریکا و رژیم صهیونیستی و ناتو و چین و روسیه و فرانسه و سایر کفار .

نتانیاهو تقصیری ندارد ، همه و همه تقصیر مسئولین دارالاسلام است که گونه  او را نمی بوسند،

اما من می گویم : ای «دارالاسلام»، اگر همه دنیا در مقابلت بایستند و تو فقط تنها خودت باشی تا روزی که  بر اساس قانون شریعت الله بر اساس هر یک از مذاهب اسلامی در حرکت هستی من کنار تو را انتخاب خواهم کرد و می گویم پدر و مادرم فدایت که باعث عزت مسلمانان شدی.

دیدگاهتان را بنویسید