در دشمن شناسی تا چه اندازه هوشیار بوده ایم؟ آیا راه اتحاد و وحدت را یاد گرفته ایم؟

در دشمن شناسی تا چه اندازه هوشیار بوده ایم؟  آیا راه اتحاد و وحدت را یاد گرفته ایم؟

به قلم: ابومحمود کندزی

عده ای از مسلمین از خود می پرسند که با اینهمه جنگ داخلی میان مسلمین و با اینهمه اشغالگری توسط کفار سکولار جهانی و غلامانشان چگونه باید از این معضل و مشکل جنگ و اختلاف بین مسلمین رهایی یافت؟ آیا ما دشمن خودمان را شناخته ایم؟

مسلمین باید خوب بدانند که امروزه :

  • دشمن ما کسی نیست که از روی تاویل و اجتهادش می گوید قرآن مخلوق است، بلکه دشمن ما کسی است که اصلا قرآن را قبول ندارد.
  • دشمن ما کسی نیست که از روی تاویل و اجتهاد، استوی را استولی می خواند، بلکه دشمن ما کسی است که اصلا  الله مسلمین را قبول ندارد.
  • دشمن ما کسی نیست که از روی تاویل و اجتهاد به بعضی مسائل معتقد است که دیگری به آن معتقد نیست.

دشمن ما سکولاریستهای جهانی مثل آمریکا و ناتو و سایر قدرتهای جهانی هستند که به همراه غلامان محلی اشان آتش فتنه را بین مذاهب و فرقه های مختلف اسلامی روشن می کنند تا مسلمین را به جان هم بیاندازند و خودشان با چپاول منابع مسلمین در امنیت به سر ببرد.

نگاهی به جامعه اسلامی در حالت عمومی و کلی آن بیاندازید، چه می بینید؟  قتل، کشتار، انفجار، تکفیر مخالف، فقر، آوارگی، صلب امنیت و….

نگاهی به جامعه کفار سکولار بیاندازید، در آنجا چه می بینید؟ امنیت، پیشرفت، تکنولوزی و….

برای اینکه کفار با اینکه در باطل هستند، اما با هم متحد هستند و با دزدی از منابع مسلمین خود را مرفه کرده اند، اما مسلمین با اینکه حق را به همراه دارند، اما با همدیگر متحد نیستند

مسلمین به جای اینکه با هم متحد باشند و با دشمن اصلی شان بجنگند، به جان همدیگر افتاده اند و با برچسپ تکفیر، مخالفانشان از اهل قبله را از بین می برند، که موجب جنگ های فرسایشی در بین مسلمین می شود.

پس دشمن من و شما فلان مسلمانی نیست که خودش هم قربانی جنایات اشغالگران و مزدوان آنهاست؛ بلکه دشمن من و شما خود اشغالگران و غلامانشان هستند؛ و راه کسب قدرت هم در تفرقه و جنگ داخلی نیست بلکه در اتحاد و وحدت اسلامی است.

تو تا چه اندازه از گمراهی تفرق که مسبب ضعف و سستی و ذلت و شکست است فاصله گرفته ای؟ و تا چه اندازه به اتحاد و وحدت اسلامی نزدیک شده ای که از اسباب قوت و نصرت و پیروزی و عزت است؟

دیدگاهتان را بنویسید