بیداری و تحرکی صادقانه از جانب مومنین

بیداری و تحرکی صادقانه از جانب مومنین

ارائه دهنده: ابومحمود قندزی

در پوشش نشر دموکراسی به سرزمینهای اسلامی تجاوز کردند و به آن استمرار می روزند …

در پوشش آزادی بیان به پیامبر صلی الله علیه وسلم توهین کردند و بر آن استمرار می ورزند …

و در کشور سکولار فرانسه قانونی تصویب شد که تردید ایجاد کردن درباره حادثه هولوکاست را جرم قلمداد می کند  و در عین حال برای زنان مسلمان  نقاب را ممنوع می کنند…….

و در کشور سکولار انگلستان  قانونی تصویب شده که  هرکس که از مسلمین آزادی خواه تمجید و تعریف کند مجازات می کند اما ناسزاگویی به پیامبر صلی الله علیه و سلم در قانونشان هیچ مشکلی ندارد…….

آیا سلمان رشدی و بی ادبی اش ضد پیامبر صلی الله علیه وسلم  و امهات مؤمنین را فراموش کرده ایم؟و آیا فراموش کرده ایم که به چه اندازه  مورد تکریم و استقبال قرار می گیرد به طوری که حتی او را درکاخ سفید استقبال کردند؟

و آیا فراموش کرده ایم که کشور سکولار فرانسه برای دفاع از سکولاریسم،حجاب را ممنوع کرد؟

و آیا فراموش کرده ایم که کشور سکولار فرانسه به بهانه ی آزادی بیان ، توهین به رسول الله صلی الله علیه وسلم حمایت کرد؟

آیا حمایت کشورهای مزدور عربی و غیر عربی از کشور سکولار فرانسه در این توهین کردنها را فراموش کرده ایم؟

و آیا اهانتهای مکرر کشور سکولار آمریکا به قرآن کریم را فراموش کرده ایم……..

همه اینها برای آنست که ما در نظر غرب غنیمت مباحی هستیم و اشغال سرزمینمان و سرقت ثرواتمان وسپس اهانت به قرآنمان و پیامبرمان صلی الله علیه وسلم، را حق خود می دانند و سپس بعد از همه  این جنایات به ما درس آزادی وعدالت و حقوق بشر می دهند.

راه مواجهه با این حوادث، فقط این نیست که  تظاهرات به راه اندازیم و سفارات را بسوزانیم و بعد از آن به خانه خود برگردیم و زندگی عادیمان را ادامه دهیم. ادای وظیفه در قبال پیامبر صلی الله علیه وسلم، این نیست………..

بلکه مواجهه  با این حوادث ،قیامی صادقانه  از جانب امت رامی طلبد تا   جلوی حمله کفار سکولار جهانی و محلی علیه اسلام را با دست وزبان و بیان و سلاح بگیرند.

از ما می طلبد که از خود سؤال مهمی را بپرسیم؛آیا ما  آماده ایم که خود و مایملک خود را در راه الله قربانی کنیم؟ آیا ما به متاع دنیا حریص تریم از پیروزی اسلام.؟

دیدگاهتان را بنویسید