پشتوانه ی ادعاها ودرخواستهای مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی از رهبریت ج.ا.ایران

 پشتوانه ی ادعاها ودرخواستهای مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی از رهبریت ج.ا.ایران

کاتب: بِراهُندگ بلوچ

كاظم لطفیان در همایش تجلیل از اساتید برتر علوم دینی اهل سنت كردستان در اردیبهشت ۱۳۹۸ در سنندج گفت: ۱۷ هزار طلبه اهل سنت در ایران وجود دارد و این تعداد طلبه زیر نظر بیش از سه هزار مدرس دینی اهل سنت آموزش می بینند. البته منابع اهل سنت می گویند: بیش از ۲۲ هزار طلبه در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.( سلطانی، عبدالظاهر، اهل سنت ایران فرصت‌ها و چالش‌ها، سنندج: ۱۳۹۴ش، ص۱۰۳-۱۰۴)

در میان اینهمه طلبه شاید بتوان گفت که در میان بلوچها بیشترین مدارس دینی با بیشترین طلبه ها و فارغ التحصیلان مدارس دینی در میان اهل سنت ایران وجود دارد.به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان قبل از انقلاب، فقط ۳ مدرسه دینی وجود داشت و اکنون بیش از ۲۲۰ مدرسه دینی مختص حنفی ها و سایر تفاسیر اهل سنت وجود دارد.  یکی از مدارس دینی استان سیستان و بلوچستان مدرسه دارالعلوم زاهدان است. این مدرسه در قبل از انقلاب ۶۰ طلبه داشته است و اکنون بیش از ۲ هزار طلبه در آن مشغول به تحصیل هستند.

این روند در تمام شهرهای سنی نشین بلوچستان در حال گسترش بوده است . به عنوان مثال مولوی عبدالصمد کریم زائی امام جمعه ایرانشهر و مدیر مدرسه خدیجه الکبری می‌گوید: قبل از انقلاب در ایرانشهر ۵ مسجد وجود داشت و اکنون ۱۳۵ مسجد در این شهر موجود است.

البته به این طلبه ها و امامان و خطبای مساجد و مولوی ها و ملاهایی که به این طلبه ها درس می دهند حقوقی تحت عنوان شهریه داده می شود و اینها را نیز بیمه کرده اند. ماموستا محمد امین راستی عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و امام جمعه موقت سنندج می گوید : شهریه برنامه‌ریزی شده برای پرداخت به طلاب اهل سنت اگر از شهریه طلاب شیعه بیشتر نباشد، از آنان کمتر نیست و محصلین اهل سنت نیز برای ادامه تحصیل همچون طلاب هستند و با امکانات فراهم شده این افراد می توانند به راحتی از سطح مقدماتی تا دکتری را تحصیل کنند.( مشرق، « افزایش ۴ برابری مساجد اهل سنت بعد از انقلاب»، تاریخ انتشار: ۰۲/ آذر/ ۱۳۹۷)

حالا اصل ۱۲ قانون اساسی غیر از شیعه ی ۱۲ امامی ضمن به رسمیت شناختن مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی بیان کرده که در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از مذاهب اکثریت را داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیرامون سایر مذاهب.»

اصل یکصدم قانون اساسی می گوید: براي پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب میکنند.

اگر نگاه کنیم در قانون اساسی دارالاسلام ایران واضح گفته شده که حدود اختیارات این شوراها باید بر اساس «مذهب»ی باشد که در محل در اکثریت است نه بر اساس «نژاد و قومیتی» که در محل در اکثریت باشد . یعنی معیار «مذهب» و فقه همان مذهب است، نه نژاد و قومیت.

 حالا جناب مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی : شما بفرمائید چند درصد از این نماینده هائی که تا به حال از روستا و شهرها تا مراکز استان انتخاب کرده اید از فقیهان آگاه و برتر نخبه ی مذهب حنفی بوده اند و بر اساس فقه این مذاهب اهل سنت در امور اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و سایر امور اقتصادی و رفاهی عمل کرده اند؟

اگر به تمام نمایندگان روستاها و شهرهای بلوچستان نگاه کنیم متوجه می شویم مردم نمایندگانی را تأئید کرده اند که سنی زاده هستند، یعنی نژاد برای ما معیار بوده نه آگاهی و علم به فقه مذهبی، حالا یا سنی زاده ی سکولار یا سنی زاده ی به ظاهر مذهبی اما جاهل به مبانی مذهب حنفی یا شافعی در امور مدیریتی و کشور داری – هر چند که ممکن است لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترائی هم در علومی که ربطی به فقه مذهبت ندارد داشته باشند-؛ و بر این اساس هر شخصی که در تبلیغات به سبک سکولاریستها واردتر بوده یا از قومیت بیشتری برخوردار بوده برنده می شود و آنهمه مفاسد مختلف را تولید می کنند آنهم به نام نماینده ی مذهب شافعی یا حنفی و اهل سنت.

مولوی گرامی چرا الگوی شما شده کشوری جنایتکار و سکولار مثل هند که می گوئید:  سیک ها در هندوستان یک اقلیت محض هستند اما اینقدر آزادی و سعه صدر است که یک فردی از اقلیت اگر استعداد داشته باشد می تواند حاکم اکثریت باشد. (خطبه نماز جمعه)

ما حق داریم بپرسیم که شماها با اینهمه طلبه که تا سطح افتاء و دکتری می توانند پیشرفت کنند چرا تا به حال یک نماینده از اینها برای یک ده یا شهر و شهرستان تولید نکرده اید؟ اینهمه طلبه به چه دردی می خورند؟ شما واضح و آشکارا طلبه را از امور اداری جامعه دور کرده اید و به نوعی سکولاریسم و ناسیونالیسم دامن می زنید.

شما که در روستا و شهری یک نفر بر اساس فقه حنفی تربیت نکرده ای با چه پشتوانه ای برای مناصب اجرائی حکومتی «ادعا» دارید؟ مگر ما بلوچها نمایندگان خودمان را با اینهمه فارغ الاتحصیل مدارس دینی و … نمی بینیم؟ کدام یک فقیه در مذهب حنفی هستند؟

لطفاً بیدار شویم و دست از شعار دادن و عوام زدگی برداریم .

دیدگاهتان را بنویسید