در دارالاسلام ایران: پیش به سوی فتح شوراها و سندیکاها و انجمنهای مردم نهاد

در دارالاسلام ایران: پیش به سوی فتح شوراها و سندیکاها و انجمنهای مردم نهاد

به قلم: ابوعبدالله جاف جوانرو

اهل سنت کوردستان نزدیک به ۸ دهه است که بهای فساد عقیدتی و اخلاقی و مزدوری و خیانت سکولاریستهای جهانی و محلی را می دهد و بدون شک نمی تواند نظاره گر فعالیتهای خزنده ی تشکیلاتی و فرهنگی این خائنین در قالب سندیکاها و انجمنهای مختلف و ان جی اوها باشد.

کدام مسلمان کورد است به سهم خود بهای موجودیت این لکه های چرکین و ننگین سکولار را نپرداخته باشد؟ آیا زمان آن نرسیده است که انجمنها و سندیکاها و شوراهای مختلف خود را از نجاست این موجودات خائن و فاسد جارو و پاک کنیم؟

البته اهل سنت بلوچ و … در ایران به تازگی دارند وارد همان تجربیات سیاه و خائنانه ی سکولاریستها و دارودسته ی منافقین (سکولار زده ها) در فضای مجازی می شوند که اهل سنت کوردستان چندین دهه است آن را فدار کردن دین و فرهنگ و آبرو و ناموس و حیا و موجودیت خود تجربه کرده اند و همه داریم ثمرات این میوه ی خبیثه را در افراد و خانواده ها و فرهنگ و جامعه ی خود می بینیم .

ما اهل سنت بر اساس مذهب خودمان می توانیم در دارالاسلام ایران با این سکولاریستهای خائن وارد رقابت و مبارزه ای شویم که در آن از پشتوانه ی قدرت حکومتی نیز برخوردار شویم . این نعمتی است که شما هرگز در کردستان عراق یا سوریه یا ترکیه و سایر کشورهای سکولار دنیا هرگز تصورش را نخواهید کرد.

ما اهل سنت سالهاست فریب تبلیغات دروغین سکولاریستها را خورده و به جای مذهب، عامل نژاد را به عنوان هویت خود انتخاب کرده ایم . انحرافی آشکار که روزی نوه های ما به خاطر این انحراف و معامله ی خیانت بار همه ی شرکت کنندگان در این طرح خائنانه به دین و ملت را نفرین خواهند کرد.

چگونه نفرین نکنند در حالی که عده ای نژادی که از طریق آلت تناسلی پدران آنها به آنها رسیده است را به همراه قوانین کفری سکولاریستی جایگزین قرآن و سنت صحیح و احکام و قوانین شریعت الله و آنهمه فقه پویای اسلامی کرده اند؟

آیا وقت آن نرسیده است که به جای اینکه هویت خودمان را در آلت تناسلی پدران خود جستجو کنیم بار دیگر هویت خود را در اسلام و توحید و قانون شریعت الله تعریف کنیم؟

آیا وقت آن نرسیده است که در ایران با پشتوانه قانونی که داریم بر اساس مذهب خود وارد گود مبارزه شده و با تحمل سختی های این مبارزه سعی کنیم به تدریج این موجودات سکولار را از شوراها و سندیکاها و انجمنهای مختلف مردم نهاد جارو کنیم؟

پس بیائید همچون یک مجاهد سخنتی های مبارزه را به جان خریده و وارد مبارزه ای علنی با سکولاریستهای خائن و دارودسته  ی منافقین (سکولارزده ها) شویم .

ارزش این فرصت طلائی و حیاتی در دارالاسلام ایران را درک کنیم و کاری کنیم که پدران و مادران شرافتمند و آبرومندی برای فرزندان و نوه های خود باشیم و تاریخ محله، روستا، شهر، استان و منطقه  ی خود را به گونه ای بنویسیم که مورد رضایت الله تعالی باشد.

در این صورت بگذار سکولاریستهای خائن محلی و دارودسته ی منافقین تا می توانند سرو صدا و عوعو کنند و برچسب و تهمت بزنند و دروغ بگویند چون «الكلاب تنبح والقافلة تسير» قافله در حرکت است بگذار سگها تا می توانند عوعو کنند و سخن امام شافعی رحمه الله را در مورد این موجودات سکولار و دارودسته ی منافقین آویزه ی گوش خود کن که می فرماید:

قل ما شئت بمسبتي * فسكوتي عن اللئيم هو الجواب

لست عديم الرد لكن * ما من أسد يجيب على الكـــلاب

پس شیر باش و بدون توجه به تبلیغات و سم پراکنی های وسیع سگهای سکولار و دارودسته ی منافقین در شبکه های مختلف ماهواره ای و مجازی با قدمهائی سنجیده و حساب شده به پیش، چون می دانی خودت چه هستی و آنها چه هستند و این یعنی انتهای اعتماد به نفس.

دیدگاهتان را بنویسید