کاک حسن امینی حاکم شرع کردستان یا …

کاک حسن امینی حاکم شرع کردستان یا …

به قلم: منصور نیکروزی(سنندج)

در همین ابتدا باید بدانیم که کردستان دارای دهها گروه و حزب اسلامی است که یکی از آنها حزب کاک حسن امینی است؛ و هر گروهی هم برای خودش شیخ و ملا و … خاص خودش را دار و به سایرین اهمیتی نمی دهد، در این صورت کاک حسن ممکن است برای پیروانش حاکم شرع باشد اما برای سایرین مطلقاً نیست، حتی جناحهای دیگر مکتب قرآن هم او را قبول ندارند چه رسد به سلفی ها و صوفی ها و …. .  

به هر حال حاکم شرع یعنی کسی که از تطبیق شرع الله و حمایت از پیروان شرع الله سخن می گوید و دفاع می کند. اما کاک حسن امینی ظاهراً مسیری را طی می کند که نشان می دهد تبدیل شده است به جاده صاف کن سکولاریستها و مدافع کسانی که آشکارا در برابر قانون شریعت الله تعالی با زبان یا اسلحه قرار گرفته اند!

زمانی سکولاریستهای خائن طالبانی و بارزانی خود را بر کوردهای مسلمان عراق تحمیل کردند کاک حسن امینی جزو اولین تبریک گویندگان به این مفسدین دین و دنیای کوردهای اهل سنت عراق بود که هم اکنون ما بعد از ۲۸ سال حاکمیت به میزان جنایات و مفاسد اداری و اجتماعی و رکود اقتصادی و دزدی و چپاول اموال مردم و محدودیتهای متعدد برای اهل سنت و وجود صدها زندانی بیگناه در زندانهای مخوف آنها و در برابر وجود انواع مراکز فحشا و تن فروشی تحت عنوان سالهای ماساژ و … پی می بریم .

در کنار این کاک حسن امینی یکی از مدافعین سکولاریستهای مرتد مسلح محلی بوده که دستشان به خون برادران و خواهران ما آلوده شده است و زمانی که این قاتلین توسط نهادهای امنیتی دارالاسلام ایران دستگیر و زندانی شده اند در کنار آنها بوده و زمانی هم که این مجرمین اعدام شده اند در کنار خانواده های آنها بوده است…

ما قصد بررسی کارنامه ی کاک حسن و دوگانگی رفتار ایشان در این چند دهه ی گذشته را نداریم به همین دلیل تنها به ذکر یک مثال جدید می پردازیم تا چهره ی واقعی ایشان برای اهل سنت مشخص شود :

در دهه ی آخر ماه رمضان لاتها و شعبان بیمخهای کردستان عراق توهین و فحاشی به الله و قرآن و پیامبر و کعبه و سایر شعائر اسلامی را شروع کردند که دامنه ی آن ابتدا به شهرستان مریوان کشیده شد و سپس با پوشش رسانه های شبکه های ماهواره ای و مجازی احزاب مختلف سکولاریستی جهانی و محلی به شهرهای سقز و اخیراً سنندج کشیده شد که طی آن نه تنها به الله و رسولش و سایر مقدسات اسلامی توهین و فحاشی شد بلکه عده ای از برادران ما نیز دچار آسیب و صدمه شدند، به نظر شما واکنش کاک حسن امینی به این کفرگوئی آشکار و عربده کشی لاتهای سکولار چه بود؟ سکوت.

حاکم شرع و مفتی یعنی مفتی محمود دشه ای مفتی اعظم کردستان که به خاطر دفاع از مسلمانی که متجاوز به ناموسش را کشته بود در برابر حکومت مرکزی پهلوی و فرمان سلطنتی این حکومت سکولار ایستاد و از این شخص مسلمان که سربازی از ارتش این حکومت سکولار را به خاطر دفاع از ناموس خودش کشته بود محافظت کرد اما کاک حسن در دفاع از برادران ما که در مریوان و سقز و سنندج  به خاطر دفاع از الله و پیامبر و کعبه و ناموس پیامبر و خودشان و سایر شعائر اسلامی واکنش نشان داده و هم اکنون دچار مشکل شده اند چه کرد؟ سکوت

اما در برابر می بیینم که کاک حسن امینی و رسانه ی رسمی حزب او از زنی سکولار به نام نرگس .م که چنین سکولاری:

  • برای قوانین سکولاریستی و حقوق سکولاریستی تلاش می کند
  • و آشکارا در برابر حکم صریح و واضح قصاص در اسلام ایستاده و تحت عنوان «کارزار لغو اعدام» به مبارزه با قوانین شریعت الله مشغول است
  • و آشکارا  برای “گذار از حکومت جمهوری اسلامی” و جایگزین کردن دارالکفری سکولار تلاش می کند
  • و در این راستا به تحریم انتخابات نیز پیوسته است

حمایت تبلیغی و رسانه ای می کند!

اگر می بینیم که مفتی های درباری و نجدی آل سعود دستورات آمریکا از کانال حکومت فاسد آل سعود را با ادبیاتی شبه اسلامی و در قالب فتوا به مسلمین عرضه می کنند ما نیز آشکارا می بینیم که کاک حسن امینی نیز به سبکی دیگر به عنوان یکی از پیروان افکار آقای مفتی زاده همین مسیر تقویت سکولاریستها و دموکراسی خواهان سکولار را طی می کند.

کفار سکولار جهانی و احزاب سکولار محلی و دارودسته ی منافقین آشکارا جهت تضعیف دارالاسلام ایران و تبدیل آن به دارالکفری سکولار انتخابات را تحریم کرده اند و کاک حسن امینی نیز با همان شعارها اما با ادبیاتی شبه اسلامی در همین مسیر قرار گرفته است! و لله المستعان

آیا چنین شخصی حاکم «شرع» است یا حاکم ….؟

دیدگاهتان را بنویسید