وظایف ما در محافظت از سرنوشت جمعی در دارالاسلام ایران

وظایف ما در محافظت از سرنوشت جمعی در دارالاسلام ایران

به قلم : کارزان شکاک

زمانی که به صلح خلیفه ی رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن بن علی رضی الله عنهما با معاویه و تحویل خلافت به شاهی چون معاویه نگاه می کنیم، متوجه می شویم که بعد از آنهمه کشت و کشتار و مخالفت میان ارتش خلفای مسلمین (علی بن ابی طالب و حسن بن علی) با ارتش اهل بغی، پای سرنوشت جمعی دارالاسلام به میان می آید که محافظت از این سرنوشت جمعی وظایفی را متوجه تمام مومنین می گرداند، حتی اگر انجام این وظایف به قیمت دادن امتیازی بزرگ چون تنازل از حاکمیت و خلیفه بودن دارالاسلام باشد.

این سناریو بارها در تاریخ اسلام رخ داده است از حمایت صلاح الدین ایوبی شافعی مذهب از حکومت شیعه مصر در برابر کفار صلیبی گرفته تا حمایت ابن تیمیه از حکومت اهل بدعت در برابر حمله ی مغولها و…

به این شکل واضح است که سرنوشت جمعی و نقش‌گیری در امور اجتماعی دارالاسلام ، از لازمه و ضروریات زندگی اجتماعی مسلمین است. البته در کل اساس و بنیاد زندگی جمعی، بر تعامل و کنش متقابل میان فعالین اجتماعی استوار است و هر جمع و جماعتی که از صحنه تعاملات اجتماعی و بده و بستان‌های جمعی غایب باشد به طور طبیعی و قهری در انزوای اجتماعی قرار گرفته و کمتر در معرض تعاملات اجتماعی خواهد بود.

همچنانکه دوری از انجام وظایف فردی در شریعت نوعی جرم محسوب می شود به همین ترتیب دوری از انجام وظایف و تکالیف جمعی نیز جرم و گناه محسوب می شود بخصوص اگر این وظایف و تکالیف با سرنوشت جمعی تمام ساکنین دارالاسلام گره خورده باشد.

 امروزه با اینهمه تبلیغات وسیع و متنوع «مثلث دروغساز» ۱ – کفار  2- و دارودسته ی منافقین ۳- و مسلمین جاهلی که کارگران بی مزد شیطان شده اند و این دروغها را بدون تحقیق به دیگران منتقل می کنند، آگاهی بر وظایف جمعی در قبال دارالاسلام در برابر کفار مهاجم جهانی و مزدوران محلی آنها برای عده ای سخت و مشکل شده است.

اهل سنت ایران لازم است به این واقیعت مهم پی ببرند که هم اکنون در انتخاب بین دو جبهه قرار گرفته اند که سومی ندارد:

  1. جبهه ای که کفار سکولار جهانی به رهبری آمریکا و ناتو آن را رهبریت می کند که در این جبهه تمام مرتدین سکولار محلی و دارودسته ی منافقین با گرایشات مختلف سیاسی و فکری سنگر بندی کرده اند. البته متاسفانه دسته هائی از مسلمین جاهل هم ناخواسته در همین جبهه قرار گرفته اند بدون آنکه خود بدانند.
  2. جبهه ی دارالاسلام ایران که در این جبهه هم تمام گرایشات مختلف اسلامی شیعی و سنی با تفکرات و مذاهب مختلف در برابر جبهه ی کفار سنگر بندی کرده اند.

هم اکنون لازم است که شما با مراجعه به رای امام مذهب خودت (نه ملاها و مولوی های دست چندم مذهب و مجریان جنگ روانی دشمن در ماهواره ها) به این آگاهی دست پیدا کنی که جهت انجام تکالیف اجتماعی که الله بر تو واجب کرده باید در کدام جبهه قرار بگیری؟

بدون شک تمام مذاهب اسلامی به شما خواهند گفت که باید در جبهه ی دارالاسلام ایران بر علیه تمام کفار و دنباله روان آنها قرار گیری.

امروزه و در دارالاسلام ایران که قانون اساسی آن بر اساس یکی از مذاهب اسلامی تدوین شده و اهل سنت نیز در امور داخلی خود و انتخاب شوراهای مختلف و زندگی فردی و خانوادگی و جمعی بر اساس مذهب خود از آزادی کاملی برخوردار هستند، ما در بوته ی آزمایش قرار گرفته ایم.

مشارکت ما در انتخاب شوراهای مختلف و انتخاب شایسته ترین و آگاهترین فرد به «فقه اسلامی»  نشانه بلوغ فکری و عقیدتی اهل سنت و ساز و کار دخیل‌شدن اهل سنت در تعیین سرنوشت جمعی خودش است.

اهل سنت ایران باید در راستای انجام تکالیف و وظایف اجتماعی خود در برابر دارالاسلام و همچنین عمل به وظایف جمعی در محافظت از سونوشت جمعی خود در دارالاسلام ایران، اجازه ندهد دشمنان داخلی و خارجی با شعور دینی و عقیدتی آنها بازی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید