اعضای کنونی دارودسته ی جولانی را چه کسانی تشکیل می دهند؟

اعضای کنونی دارودسته ی جولانی را چه کسانی تشکیل می دهند؟

به قلم: مجاهد مهاجر

امروزه برای ما عادی شده است که هر از چند گاهی دسته ای از طرفدار جماعت دوله یا حراس الدین یا حتی انصارالاسلام و دیگر گروههای مسلح منتسب به اهل سنت در ادلب و اطراف ادلب را ببینیم که توسط دارودسته ی نجدی جولانی به بهانه های واهی دستگیر می شوند و سپس با انواع شکنجه های جسمی و روحی  و اعدام روبرو می شوند.

بعد همه دیده ایم که در صورت لزوم و زمانی که افکار عمومی مسلمین متوجه جنایات دارودسته ی جولانی می شود، گروه جولانی اقدام به اعتراف گیری از همین زندانی ها و دستگیر شده های بی پناه می نمایند و شخص زندانی مجبور می شود در برابر دوربین به کارهائی اعتراف کند که نکرده و افکاری را رد و نقد کند که نداشته .

با آنکه اعتراف اجباری در کشف حقیقت هیچ اعتباری ندارد اما توسط دارودسته ی جولانی و سایر طاغوتها و ظالمین همچون یک ابزار مورد استفاده قرار می گیرد.

ما تمام این جنایات دارودسته ی جولانی را در حالی مشاهده می کنیم که همه ی قربانی ها از مسلمین اهل سنت و تماماً از همفکران نجدی خودشان هستند و شما به عنوان مثال مشاهده نمی کنید که این گروه مافیائی از یک مزدور سکولار وابسته به آمریکا و ناتو اعترافگیری کرده باشد و یا حمله ای به سوی مرتدین سکولار اوجالان ببرند که مرتکب آنهمه جنایت شده و می شوند و مزدوران مستقیم آمریکا در منطقه هستند.  

هم اکنون کم هوش ترین مسلمان نیز می داند که دارودسته ی جولانی مزدورانی مسلح هستند که ادای اهل جهاد را در می آورند . اینها مستقیماً فی سبیل آمریکا و ناتو می جنگند و کشت و کشتار این گروه مافیائی ربطی به جهاد و منهج جهادی اسلامی ندارد .

این تنها سخن ما نیست بلکه فتوا و حکم شرعی علی العرجانی شرعی سابق دارودسته ی جولانی است که سالها با این گروه بوده و به صراحت خطاب به کسانی که بعد از آشکار شدن گمراهی های جولانی همچنان به دنبال او هستند می گوید کسانی که باز از جولانی حمایت می کنند:

۱٫ یا مزدور هستند که این نشانه ی فرومایگی و پست بودن آن هاست

۲٫ یا از افراد دروغگو هستند که نشانه ی نفاقشان است.

که در هر دو حال نباید به آنها اطمینان کرد و حتی نباید سخنی را نیز از آنها پذیرفت ”

این ماهیت گروهی است که دارودسته ی چند نفره ی ملا فتاحی و پس مانده های انصارالاسلام بخشی از آن شده اند.

آیا خیری در مزدوران و دارودسته ی منافقین و این گروه وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید