عاقبت دیدید که جولانی در سوریه فی سبیل آمریکا و ناتو می جنگد؟

عاقبت دیدید که جولانی در سوریه فی سبیل آمریکا و ناتو می جنگد؟

به قلم: مجاهد مهاجر

چند سال است که ما به اهل سنت اطلاع رسانی می کنیم که دارودسته ی جولانی فی سبیل ناتو و آمریکا قتال می کند و از دین و جهاد و احساسات پاک جوانان به عنوان ابزاری جهت کسب قدرت و خدمت به اربابانش سوء استفاده می کند، اما عده ای که از دور نظاره گر بودند خیال می کردند ما به خاطر مخالفت با جولانی و دارودسته اش چنین سخنانی را بر زبان می رانیم.

با این وجود همه شاهد بودیم که زمانی جولانی دیدار با مشایخ خارج از سوریه را رد می کرد که حتی از مخالفین حکومت بشار اسد بودند  و قصد داشتند جلو جنگ تحمیلی جولانی بر علیه سایر گروهها را بگیرند اما جولانی جهت عوام فریبی می گفت : بگذار این دست من همچنان سفید و پاکیزه بماند.  یعنی دست دادن با شیوخ و اهل علمی که از طرفداران گروههای جهادی و مخالف حکومت بشار اسد بودند را باعث کثیف شدن دستش و عار می دانست و به این شکل با شعور و احساسات جوانان حماسی بازی می کرد.

با تمام این خیمه شب بازی ها امروز ما شاهد دیدار رسمی و دست دادن جولانی با جاناتان پاول افسر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی انگلیس هستیم، روابطی که ما سالها قبل آن را افشاء کردیم امروزه روزنامه های مطرح جهان آن را بیان می کنند و حکومت سکولار انگلیس (عضو ناتو) در برابر این افشاگری ها سکوت کرده است.  

در کنار این باز امروزه ما شاهد هستیم که جیمس فری آمریکائی اعتراف می کند که جولانی از ۴ سال پیش پیامهائی را برای غرب فرستاده و درخواست دوستی و بازکردن کانالهائی جهت ارتباط و همکاری ‏داده است. این افشاگری توسط شیخ علی العرجانی مفتی‌ سابق دارودسته ی جولانی صورت گرفته است.

ای سربازان توهمی دارودسته ی جولانی بر اساس منهج خودتان حکم کسی که اینگونه فی سبیل آمریکا و ناتو می جنگد و دستش به خون هزاران مجاهد آلوده شده است که مخالف این حرکات خائنانه بودند چیست؟

شرعی شما زمانی حکم داد به مرتد شدن گروهی تنها به این دلیل که از آمریکا کمک مالی گرفته بودند و به همین دلیل در سال ۲۰۱۴ خون ۶۰ نفر از همین افراد را تنها در فوج ۴۶ ریختید!

آیا دقت کرده اید جولانی و دارودسته اش هم اکنون شماها را در چه وظیفه ای به کار می گیرد؟

آیا زمانش نرسیده از آلودگی های این گروه مافیائی خودتان را پاک کنید و با توبه ای صادقانه به اصلاح بپردازید؟

دیدگاهتان را بنویسید