چشم انداز کنونی فعالیتهای طالبان در مصاحبه ی سخنگوی طالبان با رادیوی شریعت

چشم انداز کنونی فعالیتهای طالبان در مصاحبه ی سخنگوی طالبان با رادیوی محلی صدای شریعت

ارائه: ابوبکر الخراسانی

سوال: امارت اسلامی چرا آتش‌بس نمی‌کند؟

ذبیح الله مجاهد:آتش‌بس آرمان امارت اسلامی هم است و برای آن لحظه‌شماری می‌کنیم. امارت اسلامی سعی می‌کند همه عوامل بحران کنونی از بین برود تا ما به صلح دائمی برسیم. ما دو هدف عمده داشتیم، خروج کامل اشغالگران و اعاده نظام واقعی اسلامی.

امید است که هدف اول به زودی به دست آید. اما هنوز از هدف دوم در فاصله قرار داریم، چون اداره کابل هنوز آماده‌ی پذیرش نظام اسلامی نیستند و چنین امیدواریِ پیدا نشده که ما بدون جنگ به این هدف برسیم.

این  وظیفه مجاهدین امارت اسلامی است که تا آمدن  نظام اسلامی به مبارزه خود دوام می‌دهند. البته، سعی ما اینست که مذاکرات کامیاب شود و مشکل از راه مسالت‌آمیز حل شود. وگرنه تا  برپایی نظام اسلامی جهاد دوام می‌یابد.

سوال: پرسشی در اذهان مردم اینست که امارت اسلامی با امریکا توافق می‌کند اما با اداره کابل نه، و امریکایی‌ها را نمی‌کشد اما افغان‌ها را می‌کشد؟

ذبیح الله مجاهد: کشتن افغان‌ها هرگز مطلوب ما نیست. البته، در جریان بیست ساله‌ی گذشته حلقه‌ای در بین افغان‌ها موجود بوده که در پهلوی اشغال رسما ایستاده بودند و حکم مرگ آن‌ها شرعا و عرفا عین حکم مرگ اشغالگران بود و است. این افغان‌های مجرم به دستور امریکا در برابر ملت خود جنگیده اند، ملت خود را کشته و شکنجه کرده اند و هنوز هم شعار می‌دهند که برای دفاع از نیویورک و واشنگتن می‌جنگند، اینگونه مردم در هر ملتی که باشند به حیث خائنان ملی شناخته می‌شوند و مرگ ایشان یگانه راهی برای نجات ملت است.

ما که با ایشان تعامل سیاسی می‌کنیم و از راه دیالوگ به پیش می‌رویم این احسان ما بر آن‌هاست. در حالی که اصولا این‌ها باید یا به زندان‌ها انداخته شوند و یا کشته شوند. مرگ این‌ها باید به مرگ افغان‌ها تعبیر نشود، این مرگ حلقه‌ی جنایتکاری است که مرتکب غدر و خیانت ملی شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید