رهبر طریقت بین المللی کسنزانیه : تمام دروایش ما در ایران باید به عنوان یک واجب دینی به آقای رئیسی رأی دهند

رهبر طریقت بین المللی کسنزانیه : تمام دروایش ما در ایران باید به عنوان یک واجب دینی به آقای رئیسی رأی دهند

به قلم: محمود مریوانی

کسنزانیه طریقتی بین المللی است که در کنار قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم و مذاهب اربعه جهت تزکیه و پاک کردن روح خود دارای روش خاصی است.

این طریقت در ایران هم دارای پیروان زیادی در شهرهای مختلف سنی نشین است. به دلیل نشر انواع تبلیغات مختلف توسط احزاب کافر سکولار و موضع گیری دسته ای از چند چهره های داخلی و جاهلینی که بیشتر از شبکه های ماهواره ای مختلف و بخصوص شبکه های طرفدار افکار محمد بن عبدالوهاب تقلید می کردند، بعضی از دروایش کسنزانی دچار سرگردانی شده بودند.

شیخ نهرو کسنزانی ، شیخ کنونی طریقت کسنرانی در پاسخ به سوال دراویش ایران در انتخابات ریاست جمهوری به تمام این سرگردانی ها خاتمه داد و در پیامی گفت:

“ضروری است تمام دراویش ایران در انتخابات ایران مشارکت کنند، این یک وظیفه ی ملی آنهاست، درویش کردستان ایران در انتخابات مشارکت کنند و این بر آنها واجب است، و ما آقای رئیسی را شخصی مناسب می دانیم، چون ایشان از آل بیت نبوی است و ایشان می تواند به همه ملت و میهن ایران خدمت کند با همه اقوام و تنوعها. پیروز و مبارک است شرکت مردم در انتخابات ایران و واجبی دینی و ملی است بر هر درویش کسنزانی در ایران.”

   در این صورت ما دروایش کسنزانی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران را یک وظیفه ی دینی می دانیم و علاوه بر آن به آقای رئیسی رای می دهیم؛ و به جای دنباله روی از احزاب کافرسکولار و گروههای منافق صفت داخلی که نقاب اسلامی به چهره زده اند و گروههای جاهل پیرو محمد بن عبدالوهاب، از شیخ خود پیروی می کنیم .

دیدگاهتان را بنویسید