پیروزی ملت «بزرگ» دارالاسلام ایران در برابر دشمنان «کوچک» در انتخابات ۱۴۰۰

پیروزی ملت «بزرگ» دارالاسلام ایران در برابر دشمنان «کوچک» در انتخابات ۱۴۰۰

به قلم: شاهو سنه ای

در این انتخابات سه جریان ۱- کفار سکولار جهانی ، ۲- احزاب سکولار محلی و ۳- دارودسته ی منافقین خیلی سعی کردند در یک جبهه ملت ایران و بخصوص اهل سنت ایران را از حضور در انتخابات منصرف و دلسرد کنند اما در نهایت دیدیم بعد از انتخابات خودشان ناامید و دلسرد شدند.

در واقع این حضور مردم در انتخابات شوراهای مختلف و ریاست جمهوری واکنش طبیعی ملتی آزاد و مختار به تمام دشمنان داخلی و خارجی است و همچنین پیامی آشکار به آندسته از مسلمین فریب خورده ای است که با جهالت و کج اندیشی در جبهه ی مثلث شوم دشمنان دین و ملت خود قرار گرفتند تا بدانند که ملت مسلمان دارالاسلام ایران به حرکت قوی و میلونی خود ادامه خواهد داد هر چند اینها هم نباشند.

اینها لازم است به خود یادآوری کنند که حتی اگر چون جنگ اُحُد نزدیک به یک سوم از افراد واجد الشرایط هم جزو مومنین ضعیف الایمان و دارودسته ی منافقین قرار بگیرند باز این نهضت توسط مومنین راستین و صادق آن به حرکت خود ادامه خواهد داد. باذن الله.

البته قابل ذکر و دقت است که اکثریت قاطع رای ندهندگان هم کسانی بودند که از برنامه های اقتصادی و مبارزه با مفاسد اداری جریان به اصطلاح اصلاح طلب لیبرال خسته شده بودند؛ اینها بدون شک بخشی از بدنه ی همین نظام و دارالاسلام هستند و هرگز در جبهه ی دشمنان قرار نخواهند گرفت، هر چند با عدم مشارکت خود و بی طرفی دچار کوتاه بینی  واضح و آشکاری شده اند؛ عدم مشارکیت این طیف عظیم از ملت ایران اعتراض به مسئولین اجرائی قوه ی مجریه در داخل نظام است نه اصل نظام؛ به همین این پیروزی ملت ایران بر دشمنان داخلی و خارجی، پیروزی اینها نیز هست.  

به هر حال این میزان مشارکت در تمام کشورهای دنیا که در آن مردم در رای دادن آزاد هستند وجود دارد و انتخابات ریاست جمهوری ایران ۱۴۰۰ش به نسبت میزان شرکت کنندگان چیزی چون انتخابات ریاست جمهوری سوئیس در سال۲۰۱۱ به میزان ۴۹٫۱ و پرتغال در سال۲۰۱۱به میران ۴۶٫۵۲ و یا بالاتر از آمریکا در سال۲۰۱۰ به میزان مشارکت۴۱٫۵۹  است .      

دیدگاهتان را بنویسید