بیانیه ی دفتر رهبری امارت اسلامی افغانستان در مورد توبه کنندگان و تسلیم شده های مراکز نظامی، کندک‌ها، لواها و غوندها و…

بیانیه ی دفتر رهبری امارت اسلامی افغانستان در مورد توبه کنندگان و تسلیم شده های مراکز نظامی، کندک‌ها، لواها و غوندها و…

ارائه دهنده: مُلا نور احمد فراهی (زید)

حکومت دست نشانده ی کابل که موجودیت آن با موجودیت کفار اشغالگر خارجی گروه خورده است از هر گونه حمایت مردمی ملت مسلمان افغانستان بی بهره است و تنها با زور اسلحه ی خارجی ها و مزدوران محلی سرپا ایستاد شده است .

امروز که خروج ذلت بار نیروهای اشغالگر از خاک افغانستان شروع شده است کمتر از دو ماه است که ده‌ها مراکز نظامی، کندک‌ها، لواها و غوندها فتح شده و هزاران تن عساکر اردو، پولیس، اربکی و دیگر منسوبان دولتی دسته دسته به مجاهدین تسلیم شده و جان‌های خود را نجات داده اند و مجاهدین امارت اسلامی نزدیک به ۷۰ ولسوالی را مناطق مختلف افغانستان به کنترول خود درآورده اند.

امارت اسلامی این توبه کنندگان و تسلیم شده ها را مسلمان می داند و حتی آنها را مثل اسیر نزد خود نگه نمی دارد بلکه فوری به خانه‌های شان روان می‌کنند و به بعضی شان کرای راه و پوشاک هم می‌دهند.

در این رابطه دفتر رهبری امارت اسلامی بیانیه ای صادر کرده است که به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمان شماره: ۳۰۱/ج ۶ـ ۷/۱۱/۱۴۴۲ ه‌ق

به همه برادران مجاهد، افراد و مسئولین، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

و بعد: موفقيت ونصرت الهی نصیب تان باد!

اينکه به نصرت رب متعال فتوحات جريان دارد، زیاد متوجه بايد باشید تا مرتکب غرور، تکبر، عجب وخود بينی نشويد، در غنيمت خيانت نکنید وبا اشخاصیکه تسلیم می شوند برخورد واخلاق نیکو نموده باعث ظلم واذيت نگردید، پابند همه امور شرعي بوده عاجزی وتواضع نمائيد، با مردم عام رويه نیک نموده کسی را اذيت وآزار نه دهید، برای جلوگیری از تلفات ملکی سعی بیشتر ورزيده و از اوامر مسئولین خويش اطاعت نمائید.

برادران! اینکه مايان نصرت شريعت مطهره را می نمائيم، الله از نصرت خویش ما را مستفيد ميگرداند، عملی نمودن احکام شريعت بالای خود وديگران همین نصرت شریعت مطهره می باشد واگر مايان از اصول شرعي تخلف ورزیم همه دست آورد ها وپيروزی های ما به ناکامی مبدل خواهد گرديد، با عملی نمودن احکام شرعی التزام نموده و هېچگاه از ذکر و دعا غافل نشوید، زيرا که دعا در رابطه به پيروزی وثبات مجاهدين مؤثريت زياد دارد و خصوصاً دعای ذيل که در صحیح ابن ماجه در حديث مقدس ذکر گرديده است:

«اللهم إنّي أعوذ بك من الحَوْرِ بَعْد الكَوْرِ» [ رواه ابن ماجه]

مبارک پوري در تفسير اين دعا گفته است: (يعنی مايان پناه می جوئيم به الله متعال از فساد که بعد از اصلاح به میان آيد، تا اصلاح ما به فساد مبدل نگردد؛ واز نافرماني بعد اطاعت، تا اطاعت ما به نافرمانی مبدل نگردد واز نقصان که بعد کمال باشد تا کمال ما به نقصان مبدل نگردد واز ناکامی بعد پيروزی، تا پيروزی ما به محرومیت وناکامي مبدل نگردد). والسلام

دفتر رهبری امارت اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید