مختصری از علل گرایش جوانان اهل سنت ایران به تفکرات نجدیت و راهکارهای مقابله با آن

مختصری از علل گرایش جوانان اهل سنت ایران به تفکرات نجدیت و راهکارهای مقابله با آن

به قلم : ابوابراهیم هورامی

نجدیت تفکر و برداشتی از مذهب امام احمد بن حنبل رحمه الله است که توسط محمد بن عبدالوهاب تئوریزه شد و توسط شمشیرهای آل سعود پس از کشتارهای بی سابقه ای اهل سنت در سرزمین وحی بر مردم عربستان تحمیل شد.

در آن زمان چون علمای نجد حکومت عثمانی را تکفیر می کردند و کشورهای سکولار و کافر جهانی هم با امپراطوری عثمانی در حال جنگ بودند، از این تفکر نجدیت در برابر عثمانی ها و سایر مسلمین حمایت کردند. انگلیس در این زمان نقش پر رنگ تری بازی کرد.

به دنبال آن در سرزمینهای مختلف آفریقائی و آسیائی، مسلمین بر علیه اشغالگران قیامهای مختلفی را صورت دادند، نکته ی قابل توجه این است که رژیم آل سعود که در اختیار کفار سکولار جهانی قرار گرفته است با صرف هنگفت مالی، به صورت سیستماتیک اقدام به تشکیل انواع دانشگاهها و بورسیه کردن دانشجوها و تولید انواع گروههای نجدی  و صدور این تفکر نجدیت به این سرزمینهای در حال انقلاب نموده است و تا همین امروز هم ادامه دارد .  

متأسفانه امروزه اهل سنت ایران به دلیل وجود انواع رسانه های مختلف سکولار و ملی گرا و دارودسته  ی منافقین و…  از ضعف اعتقادی و تفرق و چند دستگی غیر قابل انکاری رنج می برد. به همین دلیل نجدیت با پوشش رسانه ای فراگیر و پرحجم ماهواره ای و تربیت نیروهای بومی و بخصوص سوء استفاده  از اختلافات فقهی میان شیعه ی جعفری با شافعی ها و حنفی ها و … توانسته است به نحوی در میان اهل سنت ایران نفوذ پیدا کرده و یا بسیاری از اهل سنت را نجدی زده کند.

باید در نظر داشت اختلافات فقهی یک شافعی با یک حنفی یا یک حنبلی با یک حنفی و … بیشتر از اختلافات میان یک شافعی و حنفی و… با یک جعفری نباشد کمتر نیست . پس این اختلافات فقهی امری عادی است، اما نجدیت با تشکیل ماهواره های مختلف سعی در دامن زدن به این اختلافات و سوق دادن جامعه به سمت و سوی جامعه ای سکولار و دموکراسی خواه لیبرال است.   

نجدیت در کنار این رسانه های قدرتمند ماهواره ای و مجازی اقدام به تشکیل انواع مدارس دینی جهت ترویج عقاید نجدیت در داخل ایران کرده و توانسته نیروهای مختلف بومی تربیت کند.

علاوه بر این نجدیت با نیروهای بومی که در پاکستان و عربستان و دول عربی و مدارس داخلی تربیت کرده توانسته است منابر بعضی از مساجد را نیز به خود اختصاص دهد  و با شعار زیبای توحید و اهل توحید تفکرات نجدی خود به مسلمین تزریق کنند.

به این شکل نجدیت در میان جوانانی از اهل سنت که واقعاً خواهان تغییر وضع موجود هستند و دوست دارند جامعه را از افکار فاسد سکولاریستها و اهل بدعت پاکسازی کنند و در جامعه اصلاحاتی به وجود بیاورند، توانسته است با شعار زیبای توحید و مبارزه با بدعتها و… نفوذ کرده و با تولید دهها فرقه ی مختلف نجدی جای پائی در میان شافعی ها و حنفی های ایران برای خود باز کند.  

در برابر این جریان خزنده ی واقعاً مخرب در میان اهل سنت ایران:

  •  بهترین گزینه آموزش طلبه ها و دانشجوهای شریعت گرا بر اساس مذاهب اهل سنت، چون بزرگترین مانع در برابر تفکر نجدیت بازگشت هر یک از مذاهب اهل سنت به مراجع مورد پذیرش خودشان است.
  •     و به دنبال آن تبیین صحیح عقاید اهل سنت شافعی ها و حنفی ها و حتی شیعیان است.
  •      در کنار این، یکی دیگر از راهها می تواند فراهم کردن مناظره ها و گفتگوهای علمی با این جوانان آلوده شده به تفکرات نجدیت باشد.
  • البته آسیب شناسی روابط بعضی از مسئولین اجرائی دارالاسلام ایران با مبلغین و علمای مذاهب مختلف اهل سنت و بهبود روابط بر اساس قانون اساسی ایران نیز از جمله راهکارهای مقابله و مبارزه با نفوذ نجدیت است .

دیدگاهتان را بنویسید