شهرهای سلیمانیه و سردشت اولین شهرهای قربانی بمباران شیمائی در جهان

شهرهای سلیمانیه و سردشت اولین شهرهای قربانی بمباران شیمائی در جهان

به قلم: مصطفی مهابادی

سکولاریستهای جهانی و محلی با توجه به افکار و دیدگاهها و ایدئولوژی که بر ذهن و درون آنها حاکم است ثابت کرده اند که جهت رسیدن به اهداف خود قائل به هیچ محدودیت اخلاقی و انسانی نیستند و از هر وسیله ای جهت رسیدن به این اهداف پلید و ضد انسانی خود استفاده می کنند.

 کوردها جزو یکی از ملل مسلمان هستند که نزدیک به یک قرن است از نزدیک جنایات کفار سکولار جهانی و طاغوتهای سکولار منطقه ای و بخصوص جنایتکاران و خائنین سکولار محلی را تجربه می کنند. حملات شیمائی به سلیمانیه ی عراق توسط هواپیماهای انگلیسی و حملات شیمیائی صدام حسین سکولار به سردشت و سپس قلعه جی و حلبچه و… یکی از تجربیات کوردهای مسلمان در جنایات سکولاریستهای جهانی و منطقه ای بوده که تماً با همکاری احزاب سکولار  و خائن محلی صورت گرفته است.

با آنکه صدام حسین شخصی سکولار بود و تسلیحات شیمائی خود را از کشورهای سکولار غربی چون آلمان و فرانسه و غیره گرفته بود و کوردها را مورد حملات شیمیائی و کوچ اجباری قرار داد اما کوردها قبل از صدام حسین سکولار  در هنگام اشغال عراق از سوی حکومت سکولار انگلیس در بین سالهای ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۳ برای اولین بار در تاریخ خود مورد حملات شیمیایی و کوچ اجباری و نابودی دسته جمعی قرار گرفتند.

حکومت سکولار انگلیس زمانی که متوجه شد که در جنگ زمینی و حتی هوائی توان مقابله با اتحاد مسلمین را ندارد و در حال تکرار شکست فاحش خود است به همین دلیل به سلاح شیمیائی و کوچ اجباری مردم دست می زند.

این تصویر توسط خلبان انگلیسی در حین بمباران شیمائی سلیمانیه گرفته شده است

البته سکولاریستهای انگلیسی همگام با بمباران شیمائی، هزاران مسلمان کورد را با خود برده که تا کنون نیز مفقود الاثر هستند و کسی از سرنوشت آنها خبر ندارد.  این سناریو را چندین دهه بعد کسی سکولار چون صدام حسین سکولار تکرار کرد . هم مردم  مسلمان و بی دفاع سردشت و حلبچه و قلعه جی و …  را با بمبهای شیمیائی فرانسه و آلمان و … و حمایت تمام کفار سکولار جهانی بمباران کرد و هم هزاران نفر از مردم عادی بادینان را تحت عنوان دروغین انفال مفقود الاثر کرد.

از این ناانسانانه تر و خائنانه تر این است که سکولاریستهای مرتد کورد چشمهای خود را در برابر این جنایات سکولاریستهای جهانی و منطقه ای کور کرده اند و زبانشان از بازگو نمودن این جنایت سکولاریستها در حق ملت مسلمان کورد لال شده است و حتی به سکولاریسم نیز افتخار می کنند.

این در حالی است که صدام حسین سکولار بود و تمام احزاب سکولار دمکرات کردستان ایران و کومله ها و حزب کارگران اوجالان و حتی بارزانی ها و طالبانی ها نوبتی برای صدام حسین سکولار مزدوری کرده اند تا زمانی که هنوز گور به گور نشده بود.

ملت مسلمان کورد هیچ سکولاریسمی را نمی خواهد چه سکولاریسم از نوع انگلیسی و آمریکائی و چینی و جهانی آن و چه از نوع صدام حسین و آتاتوری و منطقه ای آن و چه از نوع احزاب سکولار و محلی و بومی آن که همگی منبع خیانت و فساد و جنایت در حق ملت مسلمان ما بوده اند.

تجربه ی شیمائی سردشت تجربه ی کوردهای مسلمان از سکولاریستهای منطقه ای و محلی است و هرگز مثل سایر تجربیات فراموش نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید