آیا مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی روحانی رسانه ای است یا جبهه باسامی و سهاب و…؟

آیا مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی روحانی رسانه ای است یا جبهه باسامی و سهاب و…؟

به قلم : براهندک بلوچ

این روزها تحولات دارالاسلام ایران آزمایشگاه و محلی برای تشخیص انقلابیون شریعت گرا از جبهه ی دشمنان شده است که این جبهه از کفار سکولار جهانی و احزاب سکولار محلی و دارودسته ی منافقین شکل گرفته است.

برای اهل سنت ایران شکی باقی نمانده است که جبهه ی مجازی باسامی که در زمین واقع و فضای حقیقی اهل سنت ایران جایگاهی ندارد و تنها در رسانه های معلوم الحال ماهواره ای وابسته به آل سعود و امارات و یک کانال مجازی موجودیت خود را نشان داده است بخشی بسیار ناچیز از جبهه ی اسلام آمریکائی و لیبرال است که با نگرشی سکولار و دموکراسی خواهانه ی از اهل سنت ایران جهت رسیدن به اهداف سکولاریستی و لیبرالیستی سوء استفاده می کند.

جبهه ی باسامی که خود را در دارودسته ی منافقین و بخشی از جبهه ی دشمنان دارالاسلام و قانون شریعت الله تعالی جای داده است با هدف قرار دادن مخالفین و ترور شخصیتی مخالفین خود، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان را یک روحانی رسانه ای نامید، که عده ای خود را پشت نام  این روحانی رسان ها ی پنهان کرده اند.

در اینجا هدف تنها دفاع از مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی نیست بلکه بیان این واقعیت مهم است که علمای اهل سنتی که در کنار دارالاسلام خود قرار گرفته اند و در برابر جبهه ی جنگ روانی دشمنان خارجی و مزدوران آنها صف آرائی کرده اند در زمین واقع و در میان مسلمین حضور دارند، برخلاف گروههای مجازی چون جبهه ی باسامی یا گروه مجازی سهاب که تنها در فضای مجازی سروصدائی به پا کرده اند و به نفع کفار سکولار جهانی در حال جنگ بر علیه دین و فرهنگ و آبرو و ناموس و خاک خود هستند.

پس جبهه ای باسامی رسانه ای است که اگر رسانه ها را از آنها بگیرید در جامعه ی ما هیچی نیستند اما کسانی چون مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی مدیر یک مدرسه ی دینی در میان مردم و امام جمعه ی یک جمعیت چند صد هزار نفری در زاهدان و سایر شهرهای ایران است که بدون رسانه هم باز موجودیت دارند.

دیدگاهتان را بنویسید