اربکی‌ها یا سنگوری ها، اجناس تقلبی و تاریخ گذشته افغانستان

اربکی‌ها یا سنگوری ها، اجناس تقلبی و تاریخ گذشته افغانستان

به قلم: فضل محمد هراتی

زمانی که آمریکا و انگلیس به اشغال عراق آمدند و در ابتدا شیعه و سنی با هم متحد بودند و بر علیه اشغالگران جهاد می کردند در مشکل بزرگی افتادند . به همین دلیل با ریشهای مصنوعی و ظاهری شبیه به مجاهدین به میان مردم می رفتند و در مساجد شیعه ها و سنی ها و بازارها و مدارس آنها بمب گذاری می کردند و در تبلیغات خود انفجار در مکانهای شیعه ها را برگردن سنی ها می انداختند و انفجار در مکانهای سنی ها را هم بر گردن شیعیان . به این شکل موفق شدند شعله های جنگ داخلی شیعی و سنی را روشن کنند و خودشان نفسی بکشند.

قبلاً حکومت فرانسه در الجزائر و سایر مکانها توانسته بود همین نقشه ها را توسط مزدورانش پیاده کند و تا حدودی موفق هم شد تا مجاهدین و مخالفین خودش را در میان مردم بدنام کند . این روش تمام حکومتهای ظالم و فاسد است.

حالا در افغانستان هم همین نقشه و پلان توسط حکومت اجیر کابل با راهنمائی حکومت سکولار ترکیه (هم پیمان اسرائیل) و سازمان جاسوسی آمریکا اجرا می شود که به این اوباش می گویند: اربکی یا سنگوری

 اربکی یا سنگوری گروهی اند از سربازان دولت که خود را هم‌شکل طالبان کرده‌اند، ریش بزرگ، موی کلان، لباس مثل لباس طالب، جدیدا پرچم‌شان را هم مثل طالب کرده اند؛ افراد این گروه بیشتر لات‌ها و اوباش و دزدهای کلانی می‌باشد که اشرف غنی بعضی آنها را از زندان آزاد کرده و بر علیه طالبان گمارده است، تا از طالب، آن چهره‌ای که غنی میخواهد نشان دهند.

این گروه خبیث توسط فیلم‌های که اخیر جور کرده اند، که خبر از کمال خباثت آنها دارد، اسم طالب را بد می‌کند. فیلم‌های زنا، لواطت، به زور نکاح کردن با دختران، زدن زنان در ملا عام، همه را خودشان جور نموده و بخاطر بد نام کردن مجاهدين، به مجاهدين نسبت‌شان ميدهند، تا مردم را از طالب متنفر بسازند.

چون فعلا دولت پیروزی خودش را در همين می‌بيند؛ لهذا سرمایه هنگفتی را در این بخش مصرف می‌نماید، معاش سنگور‌ی‌های را چندین برابر افزایش داده اند. اربکی‌ها و سنگوری‌ها هم که فطرت‌‌شان بد کاری است؛ هم به کام خود می‌رسند، و هم پول هنگفتی از طرف دولت دریافت می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید