چه کسی از کشتن مجاهدین طالبان توسط جماعت نجدی داعش در افغانستان سود می برد؟

چه کسی از کشتن مجاهدین طالبان توسط جماعت نجدی داعش در افغانستان سود می برد؟

به قلم: ابوبکر الخراسانی

  • زمانی که امارت اسلامی افغانستان بعد از ۲۰ سال جهاد با کفار اشغالگر خارجی و مزدوران آنها در حال آزاد سازی کامل کشور است،
  • زمانی که امارت اسلامی افغانستان بارها گفته است که افغانستان سقفی برای تمام مذاهب اسلامی شیعی و سنی است و همه از حقوقی برابر برخوردار هستند
  • زمانی که مسلمین افغانستان بعد از ۲۰ سال اشغالگری در حال رهائی از مزدوران جنایتکار اداره ی کابل هستند

در چنین اوضاع و احوالی امروز متوجه شدیم که گروه نجدی داعش یکی از نیروهای امارت اسلامی را در قندهار به صورت ناجوانمردانه ترور کرده است و دیروز هم دیدیم که در مرزهای نزدیک به تاجیکستان یکی از سربازان اداره ی راهنمائی و رانندگی را به قتل رساند و….

این جماعت نجدی بر چه اساسی مردمی مسلمان را می کشند که در حال بیرون راندن آمریکا و مزدوران آمریکا هستند؟ آیا این جماعت نجدی همچون جماعت نجدی دارودسته ی جولانی در کنار ناتو (از کانال حکومت سکولار ترکیه)یا همچون نجدی های القاعده و داعش در یمن در کنار آل سعود و امارات (نمایندگان آمریکا و ناتو در یمن) قرار گرفته اند؟

آیا این گروه نجدی فکر نمی کند که از کشته شدن یک مجاهد طالب در افغانستان چه کسی سود می برد؟

غیر از اربابان اداره ی کابل چه کسانی از کشته شدن مجاهدین طالبان سود می برند؟

همه فهمیده اند که اعمال گروه نجدی داعش به سود کیست، آیا گروه نجدی داعش هنوز نمی داند در حال خدمت به آمریکا و مزدوران آمریکاست؟

ما کشتار مسلمین توسط مسلمین و هر گونه جنگ داخلی میان مسلمین (چه شیعه چه سنی) و رها کردن آمریکا به عنوان دشمنان اصلی را خدمت به دشمنان می دانیم.

دیدگاهتان را بنویسید