تلاشهای بی ثمر مجازی های سهاب در چسباندن خود به امارت اسلامی افغانستان

نگاه کنید سکولاریتسی چون سهاب چگونه آشکارا برای هم جنس بازی مبارزه می کند. آیا ملت مسلمان بلوچ چنین مطالباتی دارند؟ آیا این توهنی به ملت مسلمان بلوچ نیست؟

تلاشهای بی ثمر مجازی های سهاب در چسباندن خود به امارت اسلامی افغانستان با شعارهای نژادی

به قلم: براهندک بلوچ

چند روز قبل دیدیم که امارت اسلامی افغانستان چند نفر از بلوچهای مسلح مخالف ایران را در برابچه و … اسیر کرد . به دنبال این واقعه بلوچهای مسلح با همان تعصب و حماقت خاصی که دارند سعی کردند که با زور و اسلحه این اسرا را آزاد کنند که با واکنش تند امارت اسلامی مواجه شدند و تعدادی از این بلوچهای مسلح قتل عام شدند و بقیه پا به فرار گذاشتند.

زمانی که این گروه مسلح نتوانستند با زور اسلحه به جائی برسند بخش جنگ تبلیغی و روانی آنها که کاملاً در سکولاریسم حل شده و رسماً خودش را سکولار می نامد با دریوزگی و سبک گفتمانی دارودسته ی منافقین به مدح و ستایش و پاچه خواری قوم پشتون می پردازد و با تمرکز بر پشتونیسم سعی دارد نشان دهد امارت اسلامی بر قوم پشتون تمرکز کرده و…

این جاهلهای سکولار و دارودسته ی منافقینی که با شعارهای ملی گرائی و اهل سنت اسلحه به دست گرفته اند می دانند که امارت اسلامی متعلق به تمام قومیتهای افغانستان است و ربطی به قومیت خاصی ندارد و اصلاً به قومیت اهمیتی نمی دهد بلکه تنها بر اسلام و مبارزه با سکولاریسم و دموکراسی سکولاریستها متمرکز شده است .

علاوه بر این، این جاهلهای سکولار و سکولار زده می دانند کسانی که این بلوچهای مسلح را اسیر کرده و بعد مهاجمین بلوچ را قتل عام کردند ترکیبی از مجاهدین بلوچ و پشتون وفارس و … استان نیمروز بودند . بلوچهای اهل سنت دشمن سرسخت تمام کسانی هستند که با نام سکولاریسم و دموکراسی و … در حال فعالیت هستند . بلوچهای اهل سنت ۸۰ سال کارنامه ی بلوچهای سکولار در بلوچستان پاکستان را به همراه دارند و می دانند این بلوچهای سکولار و قومیت گرا چگونه به همراه پاکستانی های سکولار برای آنها جهنم و کثافتکده ای در کویته و اطراف آن درست کرده اند.

پس امارت اسلامی برادری با پشتونها و ازبکها و بلوچها و فارسهای سکولار و دموکراسی خواه داخل کشور خود ندارد حالا چگونه با بلوچهای سکولار و خائن ایرانی که دشمنی آنها با قوانین شریعت الله برای همه واضح و آشکار است برادری دارد . برادری تنها با مومنین است و بس نه با مرتدین سکولار. الله جل جلاله می فرماید: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ (حجرات/۱۰) به حقیقت تنها مؤمنان برادر یکدیگرند پس بین برادران ایمانی خود صلح دهید.

سکولاریستهائی که با شیطان برادری کرده اند چه ربطی به مومنین دارند که خودشان را برادران مومنین معرفی می کنند؟ الله جل جلاله در مورد سکولاریستها (به زبان عربی معنی سکولاریستها می شود مشرکین یا احزاب) می فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (توبه/۲۸) ای کسانی که ایمان آورده‌اید، محققا بدانید که مشرکان نجس و پلیدند.

پس مومنین هیچ برادری با یک سکولار ملی گرای نجس ندارند بلکه الله و رسولش صلی الله علیه وسلم و مومنین از سکولاریستها بری و بیزار هستند. الله جل جلاله می فرماید: أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُ ۚ (توبه/۳) خدا و رسولش از مشرکین بیزارند.

پس تلاش بی ثمر مجریان سکولار و نجس سهاب در پیوند دادن میان امارت اسلامی و بلوچهای سکولار و دموکراسی خواه با تمرکز بر قومیت و آلت تناسلی پدرانشان تلاشی بی ثمر و آب در هاون کوبیدن است .

قومیتهای مختلف پشتون و فارس و ازبک و … در افغانستان در گذشته و حال بر اساس قوانین شریعت الله با هم برادری کرده اند حالا نجسهای سکولاری که به جای قرآن و سنت صحیح و فقه مذهب حنفی و انهمه علمای بزرگوار مذاهب اهل سنت آمده اند و آلت تناسلی پدرانشان که نژاد را به آنها منتقل کرده را عامل هویت بخشی خود قرار داده اند پست تر از آنی هستند که بخواهند خودشان را به مسلمین و بخصوص امارت اسلامی بچسپانند.  

در این صورت اگر در تاریخ دیده می شود که کسانی چون احمدشاه ابدالی از میان افغانها با امیرنصیرخان نوری از میان بلوچها روابط دوستی برقرار می کند به خاطر جنگ با سکولاریستهای کافر انگلیسی و دفاع از قانون شریعت اسلام است نه به خاطر کفر و ارتدادی مثل کفر سکولاریسم و دموکراسی امثال سهاب و گروههای مسلح همسو با آن که برای ایرانی دموکراتیک و فدرالیسمی به سبک پاکستان می جنگند.

پس این موجودات سکولار و بخصوص مزدوران غربیها و طاغوتهای عرب بدانند که ملت مسلمان بلوچ تنها شریعت الله را می خواهد و تحت هیچ عنوانی حاضر نیست مثل سکولاریستهای ملی گرا آلت تناسلی پدرانشان را عامل هویت بخشی خود معرفی کنند و برای کفر سکولاریسم و دموکراسی و آزادی ههم جنس بازان و سایر مفاسد بجنگند.

دیدگاهتان را بنویسید