شایعه نکاح اجباری دختران در افغانستان توسط امارت اسلامی

شایعه نکاح اجباری دختران در افغانستان توسط امارت اسلامی

*السلام وعلیکم و رحمت الله و برکاته بنده مولوی عبدالخالق رئیس  کمیسیون تسویه صحبت میکنم وطنداران محترم کسانی که تبلیغات میکنن مجاهدین امارت اسلامی دختران مردم که ۱۵ سال سن دارن را به نکاح خود در میاورند این تبلیغات کفار و غلامان آنها میباشد*

*الحمدالله بنده بحیث یک عالم و یک مسئول اطمینان میدهم که در هیچ جای قانون  اسلامی همچین قوانینی وجودن ندارد که کسی دختر کسی را بزور به نکاح خودش در بیاورد*

*برادران مسلمان قوانین شرعی و اسلامی این است اگر دختر به سن بلوغ رسیده باشد  اختیار خودش را خودش دارد*

*حتی پدرش ام نمیتواند دخترش را بزور به نکاح یکی در بیاورد*

*پس یک مجاهد چطور میتواند بزور دختر کسی را به نکاح خودش در بیاورد*

*و دختری که به سن بلوغ نرسیده باشه وَلی دختر پدرش میباشد که شریعت اسلامی برای دختر ولی انتخاب کرده است که اول پدر است و بعد از .‌‌‌‌‌….. همان ولی دختر میتواند او را  به نکاح شرعی و اسلامی در بیاورد*

*پس برادران مسلمان من به تمام هم وطنان این خبر و اطمینان میدهم که این کذب است دروغ است و ما درچوکات  و شریعت اسلامی فیصله میکنیم*

*شریعت این فیصله را قبول ندارد هرکسی که همچین تبلیغاتی میکند دروغ است تبلیغات دروغین پرورش دهنده ی کفار عیسویها و یهودیها است*

*که میخواهند نام مجاهدین و امارت اسلامی را بدنام کند*

*بنابراین برای این اشخاص فاسد راهی دیگری نمانده است*

*من بنده شخصاً برای شما اطمینان میدهم که هیچگونه مشکلی انشاءالله پیش نمیاید*

*امنیت شما امنیت مال و دارائی شما بهعده ما میباشد*

*اگر ما امنیت ناموس خویش را میکنیم پس امنیت ناموس شما ام بر ما واجب است*

*برادران مسلمان در نشر و پخش این پیام تلاش و کوشش نمائید و پیام را همه گانی سازید.*

*و اخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمین*

دیدگاهتان را بنویسید