عزاداری پر از امنیت عزاداران شیعه در افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی

محرم در مزارشریف/ دسته‌های عزاداری به روضه شریف رسیدند

عزاداری پر از امنیت عزاداران شیعه در افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی

به قلم: علیرضا بامیانی

امارت اسلامی از سالها قبل امنیت شیعیان در مراسمهای عزاداری و سایر مراسمهای خاص شیعیان را تامین کرده است و شیعیان تجربیات خوبی از مدارا و تسامح طالبان دارند و امسال هم با مراجعه ی مسئولین امارت اسلامی به مراکز عزاداری شیعیان به همه اطمینان دادند که از امنیت و آزادی کامل آنها حمایت خواهند کرد به شرطی که در مراسمهای خود توهینی به شخصیتهای مورد احترام اهل سنت انجام ندهند. البته در دارالاسلام ایران هم هر گونه توهینی به شخصیتهای مورد پذیرش اهل سنت حرام شرعی و کاری غیر قانونی است.

هم اکنون هزاران تن از عزاداران حسینی از نواحی مختلف شهر مزارشریف با پیمودن صدها متر به روضه شریف رسیدند و قرار است تا ساعتی دیگر مراسم عزاداری سید الشهدا در صحن روضه منسوب به حضرت علی (ع) در مرکز این شهر برگزار گردد.

مراسم عاشورای حسینی در منطقه «غوردرواز» شهر هرات
همین اکنون بکراباد

همه ی مسلمین در اتحاد اسلامی سود می برند و باعث قدرتمند شدن همدیگر می شوند. این یکی از تفاوتهای گروههای سلفی نجدی و گروههائی چون داعش با امارت اسلامی در برخورد با افکار مختلف و مذاهب مختلف اسلامی است . با این وجود باز باید مواظب فتنه ها و حملات کور منحرفین که قصد صدمه زدن به اتحاد اسلامی ما دارند بود.

دیدگاهتان را بنویسید