دارالاسلام ایران محدودیت های منطقه ای صادارت بنزین و گازوئیل به امارت اسلامی را شکست

دارالاسلام ایران محدودیت های منطقه ای صادارت بنزین و گازوئیل به امارت اسلامی را شکست

به قلم: علیرضا بامیانی

در حالی که کشورهای منطقه ای سعی دارند به شیوه های مختلفی در برابر امارت اسلامی افغانستان محدودیت و مانع ایجاد کنند بازرگانان هرات اعلام کردند که واردات از ایران به نسبت زمان حاکمیت اداره ی کابل چند برابر شده است .

علاوه بر این در زمانی که امارت اسلامی و شهروندان افغانی در تنگناه دسترسی به بنزین و گازوئیل هستند باز دارالاسلام ایران صادرات این دو محصول به افغانستان را از سر گرفت.

در اینجا مهم این است که در هنگام نیاز می توانی دوست و دشمنت را بشناسی .  در کنار این باز ما دیدیم که ۲ روز پیش تمام سربازانی که با موترها و تانکها و اسلحه های خود به ایران فرار کرده بودند با یک گفتگوی ساده ی بین مسئولین دارالاسلام امارت اسلامی و دارالاسلام ایران این افراد با تمام تجهیزات خود به افغانستان برگردانده شدند .

این در حالی است که کشورهای سکولاری چون ازبکستان و تاجیکستان تا کنون از تحویل تجهیزات نظامی که مزدوران با خود به این کشورها برده اند خود داری می کنند.

مسلمین با تمام افکار اسلامی که دارند می توانند با تمرکز بر هزاران مشترکاتی که دارند با هم متحد شوند و پشتیبان هم باشند و نباید از سکولاریستها غیر از خیانت و جنایت انتظاری داشت.

دیدگاهتان را بنویسید