سیاست واضح و روشن امارت اسلامی افغانستان در برابر شیعه و شیعیان (۲)

سیاست واضح و روشن امارت اسلامی افغانستان در برابر شیعه و شیعیان (۲)

به قلم: ابوبکر الخراسانی

 مولوی امیر خان متقی در ادامه ی صحبتهای خود برای روسا و ریش سفیدان اهل تشیع می گوید:

 ” شما شاهد هستید در ولایت اروزگان باز در ولسوالی خاص اروزگان قوماندانی به نام شجاعی (از اهل تشیع) بود، چقدر ظلمها کرد در حق اهل سنت، چقدر ظلم کرد با مردم امارت اسلامی افغانستان؛ بعدا که منطقه اشان فتح شد، به نام کوندلان، زیر تسلط امارت اسلامی افغانستان هست، شما پرسان کرده می توانید یا احوال دارید، به شما نزدیک است، که به هیچ کس هیچ اندازه ضرر نرسیده؛ از هیچ کس انتقام گرفته نشده، به این خاطر که اون اعمالی که شجاعی کرده اون اعمال شخصی شجاعی بود، اون اعمال را به نمایندگی از طرف اهل تشیع نکرده؛ به این خاطر امارت اسلامی افغانستان نظریه و فکر انتقام جوئی را ندارد…”  

در این بخش از سخنان مولوی امیر خان متقی باز یکی دیگر از سیاستهای اسلامی را یاد می گیریم که سیاستهای غلط اهل بدعت در مورد مخالفین مسلمان و غیر مسلمان را مشخص می کند.

رسول الله صل یالله علیه وسلم زمانی که یکی از قلعه های یهودیان اطراف مدینه دچار خیانت می شد تنها همان قلعه را جریمه کرد . یعنی چون یک یهودی جرمی مرتکب شده است سایر یهودیانی که در این جرم مشارکت نداشتند را جریمه نمی کرد.

این قاعده در مورد نصرانی ها و مجوس و مشرکین هم رعایت می شد و مثلا نصرانی های نجران به جرم نصرانی های روم شرقی در جنگ تبوک و غیره جریمه نشدند، یا مجوس الاحساء به دلیل حمایت مجوس ساسانی از مرتدین و پیامبران دروغین جریمه نشدند و مشرکین بنی خزاعه یا بنی ضمره و غیره به جرم مشرکین مکه جریمه نشدند. این از بدهیات سنت رسول الله و شریعت ما و از بدیهایت عقل سلیم است.

اما ما با چشم خود گروههائی چون جماعت داعش و سپاه صحابه پاکستان را دیدیم که شیعیان افغانستان یا پاکستان یا نیجریه و غیره را به جرمی که شیعیان انگلیسی عراق در حق اهل سنت مرتکب شده بودند می کشتند، یا اگر در تاریخ شیعه ای دچار خیانت به حاکمی از مذاهب اهل سنت شده بود به شیعیان امروز هم با همان چشم نگاه می کنند در حالی که در تاریخ اگر چند شیعه در کنار دشمنان بوده اند در برابر چندین هزار و گاه چندین میلیون از اهل سنت در کنار دشمنان قرار  گرفته اند، اما این بخش از خیانت سنی زاده ها را نمی بینند. الان هم فقط کافی است نگاه کنی که چند میلیون سنی زاده در الجزائر و تونس و مصر و … تا شرق اسلامی در اختیار کفار هستند.

به هر حال در کنار اینها ما شیعیان انگلیسی و مزدور آمریکا در عراق را دیدیم که به جرمی که یزید فاسق در حق سیدنا حسین رضی الله عنه مرتکب شده بود آنها از اهل سنت آنجا انتقام می گرفتند و بدترین جنایت را مرتکب شدند تا زمانی که آمریکا و ناتو در عراق قدرت برتر بودند!!

در اینجا مولوی امیر خان متقی ما را با یکی دیگر از سنتهای رسول الله صلی الله علیه وسلم و با یکی دیگر از حکمهای شریعت اسلام معرفی کرد که امارت اسلامی افغانستان آن را در زمین واقع تطبیق داده است.

مسلمین، چه حنفی و جعفری و شافعی و مالکی و… همه نیاز به وحدت اسلامی بازگشت به سیاستهای صحیح اسلامی هستیم . ما همه یک خدا و یک قرآن و یک پیامبر و یک کعبه داریم، و در کنار این دشمنان مشترکی هم داریم .

 آیا همین کافی نیست با هم متحد شویم و فریب مزدوران جنگ روانی دشمن و فریب غلاة میان اهل سنت و تشیع را نخوریم؟

ادامه دارد …. ان شاء الله

دیدگاهتان را بنویسید