پیام مولوی امیر خان متقی رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد امارت اسلامی افغانستان برای مردم شریف پنجشیر

پیام مولوی امیر خان متقی رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد امارت اسلامی افغانستان برای مردم شریف پنجشیر

احمد مسعود که در کلیپی از کفار سکولار خارجی اروپائی و آمریکائی درخواست کمک نظامی و پشتیبانی می کند تا با کمک این کفار با مسلمین امارت اسلامی وارد جنگ شود در واقع همچون سایر مزدوران دین فروش و وطن فروش دیگر نیت و خواسته ی درونی خودش را برای هر انسانی آشکار می کند.

پس حساب این مزدوران از ملت مسلمان جدا است، به همین دلیل مولوی امیر خان متقی رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد امارت اسلامی افغانستان برای مردم شریف پنجشیر پیامی داده است که به شرح زیر است :

دیدگاهتان را بنویسید