امارت اسلامی افغانستان ترور عالم نجدی ابو عبیدالله متوکل را محکوم کرد

ابو عبدالله متوکل رحمه الله به اتهام همکاری با جماعت نجدی بغدادی مدتی در زندان حکومت مزدوران اداره کابل به سر برد

امارت اسلامی افغانستان ترور عالم نجدی ابو عبیدالله متوکل را محکوم کرد

به قلم: فضل احمد هراتی

نجدیت تفکری است که به محمد بن عبدالوهاب و پیروان او گفته می شود که در سرزمین نجد شروع کردند. این تفکر مسلمین مخالف خودش را به ناحق مشرک می نامد و بعد حکم کفار مشرک را بر آنها تطبیق می دهد.

شک نیست که هر مسلمانی از اینکه به ناحق به او و پدر و مادرش و اجداد مسلمانش بگویند مشرک و به ناحق آنها را تکفیر کنند و اهل آتش جهنم بدانند ناراحت می شود و به شیوه های مختلفی مجبور به واکنش می شود . حتی اگر با سخن و کناره گیری از طرفداران نجدیت باشد.

طرفداران نجدیت زمانی که مسلمین مخالف خودشان را به ناحق مشرک می دانند و به ناحق حکم کفار مشرک را بر آنها تطبیق می دهند در واقع جایی برای برادری اسلامی باقی نمی گذارند .

به هر حال از این «اشتباه بزرگ» نجدیت ممکن است دشمنان اصلی به عنوان ابزاری جهت دامن زدن به تفرق میان مسلمین و تولید جنگ داخلی سوء استفاده کنند و یا ممکن است دسته هائی از مسلمین مرتکب واکنشهای غیر شرعی شوند . قتل شیخ صاحب ابو عبیدالله متوکل و قاری صاحب عبیدالله از شاگردان ایشان یکی از این موارد است.

قاری عبید الله منیب از ولایت بلخ از ولسوالی چمتال بوده که چندین سال قبل به کابل آمده تا دروس دینی خویش را ادامه دهد، بعد از چند مدت اولاً به کمک الله متعال ثانیاً به کمک دوستان در ولسوالی پغمان برایش زمینه ازدواج برابر شد که ثمر ازدواجش دوپسر و یک دختر که نام های پسران ایشان هر یک طلحه بن عبید الله و اسامه بن عبید الله و اسم دخترش هاجره بنت عبید الله میباشد قاری عبید یک انسان بی حد با تقوا که نماز تهجدش به مثل نماز فرض بود وهر شب یک پاره قرآن کریم را در نماز تهجد میخواند، انسان باصبر، علم دوست خاصتاً شائق دروس تفسیر قرآن نهایتاً زیاد بود.

ذبيح الله مجاهد به صورت رسمی از سوی امارت اسلامی اعلام کرد:

” قتل عالم دین بنام مولوی عبید الله متوکل با یک تن شاگرد وی ربطی به مجاهدین امارت اسلامی ندارد. انها چند روز قبل اختطاف شده بودند که امروز اجساد شان دریافت گردید.استخبارات امارت اسلامی پی جستجوی عاملین این قتل اند. اینگونه اعمال از سوی حلقات شریر وتفرقه افگن انجام میشود.

په کابل کې د دیني عالم مولوي عبید الله متوکل او د هغه د یو شاګرد وژل کیدل په اسلامي امارت پورې اړه نه لري. دوی څو ورځې وړاندې اختطاف شوی وو، چې نن یې جسدونه موندل شوي.داسلامی امارت استخبارات یې د عاملینو په لټه کې دي.داسې کړنې شریرې کړۍ د تفرقه اچونې په موخه تر سره کوي.‏”

همه ی ما ایجاد تفرقه و جنگ داخلی میان مسلمین به بهانه ی شیعه بودن یا اشعری و ماتریدی و سلفی و … بودن را جرمی آشکار می دانیم و معتقد هستیم هر کسی که به هر نحوی در این مسیر حرکت کند خواسته یا ناخواسته در مسیر اهداف دشمنان اصلی مسلمین در حرکت است.

دیدگاهتان را بنویسید