فرق احمد مسعود در پنجشیر افغانستان با دارودسته جولانی در ادلب سوریه

فرق احمد مسعود در پنجشیر افغانستان با دارودسته جولانی در ادلب سوریه

به قلم: ابومحمود کندزی

  احمد شاه مسعود کسی است که در کنفرانسهای مختلفی چون کنفرانس بن و غیره از کفار سکولار جهانی درخواست کمک کرد تا با امارت اسلامی افغانستان بجنگند . یعنی به نیانبت از ناتو و آمریکا قصد جنگ با امارت اسلامی را داشت که توسط القاعده به هلاکت رسید.

به دنبال او پسرش ادامه دهنده ی این خیانت آشکار به دین و ملت بود. احمد مسعود به صراحت می گوید که برای دموکراسی و سکولاریسم و آزادی های سکولاریستی می جنگد به همین دلیل ۲۰ سال تمام در کنار کفار سکولار اشغالگر به رهبری آمریکا و ناتو قرار گرفت و کوچکترین دشمنی و جنگی با این اشغالگران کافر نکرد.

هم اکنون که این کفار سکولار کشور افغانستان را ترک کرده اند به بهانه ی مقاومت و دموکراسی غربی وارد جنگ با مسلمین هم وطن خود شده است که ۲۰ سال با اشغالگران جنگیده اند. احمد مسعود از کفار سکولار جهانی به رهبری آمریکا و ناتو بر علیه این هم وطنان مسلمان خودش درخواست کمک کرده است و می گوید که برای صلح جهانی و برای جهان می جنگد. آنهم با چه کسی؟ با ملت مسلمان افغانستان و اسم این خیانت آشکار به دین و ملت را هم گذاشته است مقاومت. بله مقاومت اما در برابر چه؟ در برابر دین الله و در برابر مسلمین هم وطن خودش برای خدمت به کفار آمریکائی و ناتو که ذلیلانه دمشان را روی کولشان گذاشته اند.

احمد مسعود به این شکل در راه آمریکا و ناتو می جنگد آنهم به بهانه ی دروغین دفاع از قوم تاجیک و منطقه پنجشیر؛ اما گروه وهابی جولانی و دارودسته اش که چند نفر از ایرانی های بلوچ و افغانی ها را نیز با خود همراه کرده اند ،در تپه هائی به نام رباط چند سال است فقط در فضای مجازی و گوشی هایشان فعالیت دارند.

بهانه ی گروه وهابی جولانی هم دفاع از اهل سنت است اما در واقع بر علیه اهل سنت و جهت خدمت به آمریکا و ناتو در حال جنگ است. همه ی ما روزانه تانکها و نفر برهای ناتو را در ادلب و اطراف آن می بینیم . نفربرهای ترکیه که عضو اصلی ناتو است که ۲۰ سال در افغانستان در کنار سایر کفار بر علیه اهل سنت افغانستان جنگیدند و از سالها قبل از آن تا کنون در سومالی بر علیه اهل سنت انجا می جنگند.

دارودسته ی نجدی و وهابی جولانی در حالی برای آمریکا و ناتو می جنگند که هزاران نفر از خواهران اهل سنت ما در اردوگاههای کمونیستهای ملحد اوجالان pkk اسیر هستند و به آنها بدترین شکنجه ها و توهینها و تجاوزها انجام می شود؛ اما این مزدوران جولانی فقط تجاوز کفار و ملحدین به نوامیس اهل سنت را نگاه می کنند و در مناطقی در چند تپه اردوگاه نشین شده اند و با گوشی هایشان و لب تابهایشان در فضای مجازی خود را سرگرم کرده اند و اسم این نگهبانی برای آمریکا و ناتو را گذاشته اند رباط. البته هر چند وقت یکبار چند هاون شلیک می کنند که لو نروند و خوراک تبلیغاتی آنها شود.

دارودسته ی جولانی در ادلب با تفکرات وهابی و نجدی تقریبا با تمام گروههای اهل سنت جنگیده اند و خشن ترین برخوردها را بر گروههای اهل سنت دارند اما در برابر ملحدین حزب کارگران اوجالان pkk  که هم مرز با آنها هستند و در کنار آنها هستند و در برابر آمریکا و ناتو ذلیل و فرمانبردار هستند.    

اگر به دقت نگاه کنیم فرقی بین احمد مسعود در پنجشیر با دارودسته ی جولانی در خدمت به کفار آمریکائی و ناتو تنها در این است که احمد مسعود اربابانش را از دست داده و برای کمک زاری می کند اما دارودسته ی جولانی حمایت آمریکا و ناتو و ملحدین اوجالان را به دست آورده و به نام جهاد و اهل سنت در حال خدمت به این کفار و خیانت به جهاد و اهل سنت و قربانی کردن اهل سنت در راه اهداف آمریکا و ناتو است.  

دیدگاهتان را بنویسید