کدام خطرناکتر است: جنگ گرم آمریکا با اسلحه یاجنگ سرد آل سعود با رسانه بر علیه ملت افغانستان

کدام خطرناکتر است: جنگ گرم آمریکا با اسلحه  یاجنگ سرد آل سعود با رسانه بر علیه ملت افغانستان

به قلم: ابومحمود کندزی

آمریکا بعد از بیست سال آخرین حرکات خشونت آمیز و درندگی خودش را در کشتار مزدورانش پس از عملیات جماعت بغدادی در داخل فرودگاه و به دنبال آن در کشتار مردم غیر نظامی اطراف فرودگاه کابل انجام داد. در انفجاز فرودگاه کابل کمتر از ۲۰ نفر از نوکران آمریکا کشته شدند اما بیشتر از ۱۸۰ نفر با تیر مستقیم و جنون آمیز نیروهای آمریکائی و ناتو کشته شدند.

نهادهای مدنی خواهان پیگیری تحقیق در مورد کشتار غیر نظامیان اطراف کابل بودند که جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این کشور قصد ندارد برای بررسی کشتار غیرنظامیان در حمله اخیر هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به اطراف فرودگاه کابل، بازرس به افغانستان اعزام کند.

این یعنی جان مردم افغان برای ما اصلاً مهم نیست. با تمام این احوال ما شاهد فرار آمریکا از افغانستان بودیم اما هماهنگ با فرار آمریکا از افغانستان ما شاهد راه اندازی و فعالیت بخشی از شبکه ماهواره ای سکولار و دموکراسی خواه اینترناشنال برای مردم افغانستان هستیم که توسط حکومت فاسد آل سعود و مزدور آمریکا اداره می شود.

اگر جنگ گرم و مسلحانه ی آمریکا بر ملت افغانستان تمام شده است که جسم مردم افغانستان را هدف گرفته بود رژیم فاسد آل سعود با راه اندازی شبکه های ماهواره ای نجدی چون کلمه و وصال و نور و توحید و  شبکه های سکولار اینترناشنال و… در جنگ سرد و روانی وتبلغی در واقع ایمان و اتحاد مردم افغانستان را هدف قرار داده است .

مردم مسلمان افغانستان با ایمان و اتحاد به چنان قدرتی رسیدند که آمریکا و تمام اشغالگران را از کشور بیرون کنند و با کشته شدن یکی چندین نفر جای او را می گرفتند و تسلیم نمی شدند چون ایمان مسلمین صدمه ندیده است، اما آل سعود همین ایمان و اتحاد مردم افغان را هدف گرفته است و اگر ایمان به شریعت و جهاد و اتحاد و سایر ارزشهای اسلامی از بین برود ملتی به راحتی خودش تسلیم دشمنان می شود.

 به نظر شما جنگ سرد و تبلیغی آل سعود بر علیه ملت مسلمان افغانستان خطرناکتر است یا جنگ گرم و مسلحانه آمریکا و مزدورانش؟

دیدگاهتان را بنویسید