قدرت نهفته دارالاسلام ایران در ارسال گازوئیل و بنزین به امارت اسلامی افغانستان و نفت به لبنان

قدرت نهفته دارالاسلام ایران در ارسال گازوئیل و بنزین به امارت اسلامی افغانستان و نفت به لبنان

به قلم: ابوبکر الخراسانی

زمانی که امارت اسلامی افغانستان توسط کشورهای مختلف مورد تهدید قرار می گرفت و نیازهای اولیه ی آن به مواد غذائی و سوخت را در اختیارش قرار نمی دادند دارالاسلام ایران مرزها را به روی امارت اسلامی افغانستان باز کرد و حجم صادران انواع مواد خوارکی و سایر نیازهای افغانستان را به چندین برابر مشابه آن در دوران حکومت قبلی رساند.

در کنار این یکی از نیازهای اساسی امارت اسلامی افغانستان مساله سوخت وسایل نقلیه عمومی و بخصوص ماشینهای جنگی جهت سرکوب مخالفین بود، جهت جبران این کمبود، دارالاسلام ایران بدون توجه به تحریمها و تهدیات آمریکا و شرکایش در همان روزهای ابتدائی آزاد سازی ها که مرزها در اختیار امارت اسلامی قرار گرفت صادرات گازوئیل و بنزین به امارت اسلامی را شروع کرد.

اما مانور اصلی که توسط بسیاری از رسانه های کفار سکولار جهانی و احزاب سکولار محلی سانسور شد رسیدن سوخت دارالاسلام ایران به لبنان در جلو چشم آمریکا و رژیم صهیونیستی و مزدورانی چون آل سعود و امارات و… بود .

زمانی که این سوخت به لبنان رسید مردم در خیابانها با برافراشتن عکس آیت الله خامنه ای و رهبران محلی خود به استقابل این تانکرهای موارد سوختی آمدند، صحنه هائی که رسانه های احزاب سکولار حتی از نشان دادن آنها نیز هراس داشتند.

این اقدامات و شکستن نظامی تحرمیها و ناتوانی آمریکا و رژیم صهیونیستی و و سایر متحدین اروپائی و مزدوران محلی اش در واقع افول قدرت آمریکا و مزدورانش در منطقه و سرآغاز قدرت گیری فرامنطقه ای دارالاسلام ایران را نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید