افغانستان گرفتار دروغهای زرقاوی راس فتنه ی نجدیت

افغانستان گرفتار دروغهای زرقاوی راس فتنه ی نجدیت

به قلم: ابوبکر الخراسانی

عده ای از اهل سنت افغانستان که نسبت به منابع شرعی آگاهی کمتری دارند یا حتی جاهل هستند و تنها احساسات ضد شیعی داشتند از جنایات صدام حسین سکولار و سوسیالیست و از جنایات ابومصعب زرقاوی نجدی در برابر شیعیان حمایت می کردند و به این جنایات خوشحال بودند؛ اما در عین حال از نجیب الله سکولار و سوسیالیست بد می گفتند یا از گروه نجدی دوله بد می گویند، غافل از اینکه فکر و عملکرد صدام حسین با نجیب الله یکی بود و حتی نجیب الله از بسیاری صفات بسیار بهتر از  صدام حسین بود، و غافل از اینکه تفکرات نجدی الان داعش در مشرک دانستن و تکفیر اهل تصوف و شیعه و حتی عملکرد الان داعش با مسلمین مخالف خودش هیچ فرقی با برخوردات زرقاوی و گروهش ندارد.

پس منهج فکری زرقاوی با گروه داعش یکی است و کسی که امروزه گریبان کسانی را گرفته است که روزگاری از جنایات زرقاوی در برابر شیعیان و گروههای اهل سنت مخالف او حمایت می کردند. نکته ی مهم دیگر این است : همچنانکه امروزه گروههای نجدی داعش برای تکفیر سایر مسلمین به دروغ گفتن و قیچی کاری آراء علمای گذشته پناه می برند ابومصعب زرقاوی هم به همین دسیسه و حیله پناه برد. به دو شیوه ابومصعب زرقاوی در مورد شیعیان دروغ می گوید:

  1.  آراء قیچی کاری شده علمای گذشته در مورد غلاة شیعه را می آورد و بر تمام شیعیان تطبیق می دهد. تدلیس و خیانتی کاملاً آشکار. چون شیعیان خودشان از این غلاة و عقایدشان برائت کرده اند و حتی آنها را تکفیر کرده اند.  در این زمینه همه ی ما آراء قیچی کاری شده او را دیده ایم و هنوز هم به صورت کپی پیس تکراری در کانالها و گروههای مختلف مجازی می بینیم و نیاز به بازگوئی نیست.
  2. زمانی که در مورد اعمال عوام شیعه در زمان حاضر حرف میزند کاملا دروغ می گوید. یعنی به اندازه ای دروغش آشکار است که هر انسان صاحب عقلی که حتی شیعه را نیز ندیده باشد نمی تواند باور کند چه رسد به کسانی که با شیعیان در ارتباط بوده باشند و از نزدیک شیعیان را دیده باشند.

به عنوان مثال زرقاوی می گوید: عوام شیعه یک اهل سنت را بر سر تقیه به خانه شان دعوت میکنند سپس او را آب داده و غذا میدهند وقتیکه اون اهل سنت از خانه اش رفت ظروف استفاده شده توسط اهل سنت را نمیشورند بلکه آتش میزنند چونکه میگویند آب نجاست سنی را پاک نمیکند… حتی فرشی که اهل سنت بر آن قدم نهاده است را نیز آتش میزنند پس اگر حال عوامشان اینست حال آیاتشان چگونه باشد (منبع: المحاضرة مع الشيخ الزرقاوي)

این است چهره ی واقعی زرقاوی که بار دیگر فتنه نجدیت را در قالب گروهی مسلح زنده کرد و امروزه نجدی های ادامه دهنده راهش با همین دروغها در حال ترور و بمب گذاری و قتل عام مسلمین و سربازان امارت اسلامی افغانستان هستند.

البته این نکته هم مهم است که بدانید زرقاوی با داشتن آن تفکرات نجدی در افغانستان هرگز به امارت اسلامی و یا القاعده بیعت نداد، چون به تبیعت از استادش ابومحمد مقدسی معتقد بود که مجاهدین افغانستان مشرک هستند و…  و تنها زمانی به القاعده بیعت داد که در عراق نیاز به سرباز گیری بود و می خواست با استفاده از نام القاعده برای خود سرباز جمع کند و نطقه ی گروه داعش را به این شکل در عراق ریخت.

در اینجا عاقلهای تفکر نجدیت لازم است در افکار خود در مورد مفاهیمی چون مشرک و مشرکین و  قائل شدن عذرهای معتبر شرعی برای مسلمین جهت جلوگیری از تکفیر نابجای مسلمین تجدید نظر کنند و در تصحیح این مفاهیم بر اساس مذاهب اهل سنت کوشش کنند و چنانچه در این زمینه کوتاهی کنند باید بدانند روز به روز برای گروههای مسلح نجدی چون گروه داعش سرباز تولید می کنند تا به این بهانه های غیر شرعی مشرک و مرتد و … مسلمین را قتل عام کنند.

انتظار اهل سنت از عاقلهای تفکر نجدیت در افغانستان و سایر سرزمنیهای اسلامی بازگشت به منهج صحیح اهل سنت و اصلاح تفکرات غلط نجدیت در این مفاهیم است تا این زنجیره مسلمان کشی و مشغول شدن مسلمین به مسلمین و تکرار فجایع الجزائر و عراق و سوریه و یمن و لیبی و… دیگر تکرار نشود . آیا این انتظار نابجائی است؟

دیدگاهتان را بنویسید