امارات در جنگ احتمالی رژیم صهیونیستی بر علیه دارالاسلام ایران در کنار کفار ایستاد سنگر تو کجاست؟

امارات در جنگ احتمالی رژیم صهیونیستی بر علیه دارالاسلام ایران در کنار کفار ایستاد سنگر تو کجاست؟

به قلم: شاهو سنه ای

این روزها جبهات به اندازه ای واضح هستند که باعث شده اند ما به راحتی دوستان و دشمنان خود را از هم تشخیص دهیم و حتی زبان دارودسته ی منافقین هم لال و بند شده است و نمی توانند مکر و حیله ای برای فریب مسلمین پیدا کنند جز اینکه مردم را با نژاد و مسائل نژادی سرگرم کنند در حالی سرنوشت همین مردم نیز با سرنوشت کل دارالاسلام ایران و سایر مومنین گره خورده است.

رژیم صهیونیستی به عنوان یک حکومت سکولار و اشعالگر که بر مسائل نژادی قوم یهود و قوانین سکولاریستی متمرکز شده است و با هر گونه مخالفتی از سوی یهودیان یا نصرانی ها یا مسلمین با قوانین سکولاریستی خود به شدن مخالفت می کند، این روزها توانسته است تعدادی از مزدوران سکولار عرب و کورد و تورک را نیز با خود همراه کند و با همراهی این مزدوران این توهم او را برداشته است که می تواند در برابر دارالاسلام ایران کاری انجام دهد.

واقعیتها نشان داده است که آمریکا به عنوان ارباب همه ی اینها نتوانسته است هیچ غلطی بکند در این صورت اینها نیز در برابر قدرت نظامی و مردمی غیر قابل کتمان دارالاسلام ایران عددی نیستند.  

در این راستا علی راشد النعیمی از مقامات کمیته دفاع داخلی و روابط خارجه در شورای ملی امارات طی گفت‌وگو با روزنامه صهیونیستی «گلوبز» گفت: “این جنگِ شما نیست، برای همه ماست. شما پشت پرده کارهای زیادی انجام می‌دهید، بیایید تا بتوانیم شریک باشیم و به صورت مشترک و برابر در جنگی مشترک با استفاده از یک زبان مشترک، علیه تروریسمی مشترک حضور یابیم.”

این موضع آشکار مزدوران عرب و طبعاً سایر متحدین امنیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی چون ترکیه و بحرین و مصر و آل سعود و… است.

این جبهه ی آشکار آنها در مورد دارالاسلام ایران است؛ در برابر این جبهه ی آشکار دارالکفرهای اصلی و مرتدین منطقه ای و داخلی و دارودسته ی منافقین بومی جبهه ی دارالاسلام ایران وجود دارد.

غیر از این دو صف و دو جبهه، صف و جبهه دیگری وجود ندارد؛ سنگر و جبهه ی تو کدام است؟  

دیدگاهتان را بنویسید