روابط کنونی دارالاسلام ایران با دارالکفر آذربایجان شیعه نشین تلنگری برای اهل سنت

روابط کنونی دارالاسلام ایران با دارالکفر آذربایجان شیعه نشین تلنگری برای اهل سنت

به قلم: ابوبکر الخراسانی

در منهج اهل سنت و جماعت مناط و معیاری که با آن سرزمینی که دارالاسلام یا دارالکفر می نامیم قانون اساسی حاکم بر این سرزمین است و بر اساس این قوانین شریعت بر مردم حکومت می شود و امر به معروف و نهی از منکر می شود و قدرت با قانون شریعت الله است و بر اساس این قوانین با کشورهای دیگر روابط برقرار کند.

ایران دارای قانون اساسی بر اساس فقه شیعه جعفری و قوانین مدنی و احوال شخصیه بر اساس مذاهب اهل سنت در مناطق سنی نشین است. به همین دلیل ایران دارالاسلام است و باید مثل یک دارالاسلام با آن برخورد شود. اما حکومت آذربایجان با آنکه مردمان آن شیعه هستند اما قوانین آن بر اساس سکولاریسم و دموکراسی سکولاریستها است و قانون شریعت الله هیچ جایگاهی در حکومتهای سکولار ندارد، پس آذربایجان دارالکفر است.

در اینجا حکم بر سرزمین است نه مردم. یعنی ممکن است سرزمینی دارالاسلام باشد که خیلی از ساکنان ان کافر باشند مثل هند در گذشته یا ممکن است سرزمینی دارالکفر باشد اما اکثر مردم آن مسلمان باشند مثل الان ترکیه یا آذربایجان و ازبکستان و تاجیکستان و ترکستان شرقی و…

مردم آذربایجان با آنکه شیعه جعفری هستند و از نظر قومی هم با ایرانی ها یکی هستند و چند دهه گذشته بخشی از ایران بود اما حکومت آنها مجری قانون سکولاریستی و دارالکفر است به همین دلیل روابطش را با دارالکفرهائی چون رژیم صهیونیستی و ترکیه و پاکستان و غیره در مبارزه با دارالاسلام ایران قرار داده است.

در همین ابتدای امر باید بدانیم که حکومت سکولار ترکیه یعنی ناتو، و حکومت سکولار پاکستان هم یعنی آمریکا، و رژیم صهیونیستی هم یعنی متحد امنیتی و نظامی ترکیه و آمریکا.  حکومت سکولار ترکیه (نماینده ناتو) چندین سال است که از کانال گروههائی چون گروه جولانی در سوریه با دارالاسلام ایران در حال جنگ است و رژیم صهیونیستی هم که همکار ترکیه بوده است، پاکستان (نماینده آمریکا) نیز با پناه دادن به گروههای دموکراسی خواه و فدرالیسم خواه بلوچ سالهاست با دارالاسلام ایران در حال جنگ است.

حالا آمریکا و ناتو و رژیم صهیونیستی قصد دارند با استفاده از این مزدوران خود و از کانال آذربایجان رفتارهای ایذایی نسبت به ایران داشته باشد و مسیری تجاری از خزر برای خود باز کنند و آذربایجان را با این تصمیم ها و تحرکات ماجراجویانه انتحاری وارد چنین دامی کنند همچنانکه گروههائی چون گروه جولانی در سوریه را به کار گرفته اند. مانور مشترک ترکیه(ناتو) پاکستان(آمریکا) و آذربایجان حامل چنین پیامی بود.

اما این دشمنان ۱- از نفوذ معنوی و استراتژیک خاموش ایران در این سرزمینهای مسلمان نشین با تجربیاتی چون صدام حسین (که خیال می کرد عربهای ایران از او حمایت می کنند اما در خط مقدم بر علیه شدند) کردهای سکولار (که خیال می کردند کوردها در کنار انها هستند اما برعکس شد و کوردها در کنار دارالاسلام ماندند) و امارت اسلامی افغانستان (که خیال می کردند اگر از افغانستان بروند امارت اسلامی دشمن ایران خواهد اما برعکس آن شد) ۲- و همچنین میزان بالای قدرت نظامی دارالاسلام ایران با خبر هستند، به همین دلیل قادر به انجام هر عملی نیستند؛ و واکنش دارالاسلام ایران هم واکنشی قدرتمندانه و بدون تعارف بوده است.

 دارالاسلام ایران همیشه بدون توجه به مذهب افراد، گروهها و حاکمیتها، روابط خودش را بر اساس واکنش آنها تنظیم کرده است. یعنی اگر مثل حماس سنی مذهب بوده یا گروههای نجدی یا گروه منافقین خلق رجوی شیعه مذهب و شیعیان انگلیسی و … عمل آنها بوده که تعیین کرده دارالاسلام ایران چگونه برخوردی با آنها داشته باشد نه مذهب یا نژاد آنها.

همین اتفاق کنونی آذربایجان می تواند بار دیگر تلنگری برای تمام مسلمین سنی و شیعه باشند تا در اعمال خود نسبت به دارالاسلام ایران تنظیمات و حتی تجدید نظرهائی داشته باشند وبدانند عمل آنهاست که تعیین می کند دارالاسلام ایران چگونه برخوردی با آنها داشته باشد نه مذهب یا نژاد یا قومیت آنها.

دیدگاهتان را بنویسید