توقع مومنین از اولین دیدار مسئولین دارالاسلام ایران از دارالاسلام افغانستان

توقع مومنین از اولین دیدار مسئولین دارالاسلام ایران از دارالاسلام افغانستان

به قلم: فضل احمد هراتی

بعد از ایمان بزرگترین نعمتی که یک مسلمان می تواند در دنیا از آن بهره مند شود قدرت نظامی و اجرائی حکومتی است که بر اساس قوانین شریعت الله و فقه اسلامی بر جامعه اش حاکمیت دارد و از حقوق اسلامی مومنین دفاع می کند و عزت و ابهت و شوکت را به مومنین هدیه می دهد و اجازه نمی دهد مومنین ذلیل و زیر دست دشمنان شریعت الله شوند.

بیشتر از ۴ دهه است که ایران از چنین حکومتی برخوردار است و امروزه نیز ما شاهد تشکیل دارالاسلام دیگری در افغانستان توسط امارت اسلامی هستیم . قانون اساسی این دو دارالاسلام بر اساس مذاهب جعفری و حنفی تدوین شده است و سایر مذاهب نیز در امور شخصیه و مدنی خود آزادی محلی دارند و این بزرگترین نعمتی است که هیچ مومنی در هیچ یک از کشورهای سکولار نمی تواند به آن دست پیدا کند .

این روزها بعد از تشکیل دارالاسلام امارت اسلامی افغانستان انتظار و توقع مومنین از تمام مذاهب اسلامی این است که این دو دارالاسلام مسیر وحدت اسلامی را در پیش بگیرند و به قدرت خودشان و مومنین اضافه کنند.

جهت اتحاد و وحدت اسلامی ما شاهد سخنان و برنامه های مختلفی از سوی دارالاسلام ایران و افغانستان بوده ایم و هم اکنون منتظر عملی کردن این سخنان و آرزوها هستیم .

در راستای تحقق این هدف مبارک ما شاهد اقدامات عملی از سوی هر دو دارالاسلام بوده ایم و باز شاهد حضور رسمی مسئولین دارالاسلام امارت اسلامی افغانستان به دارالاسلام ایران بوده ایم و امروز نیز ما شاهد ورود رسمی مسئولین دارالاسلام ایران به کابل هستیم .

محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان رضوی با هدف بررسی و حل شکلات و موانع توسعه تجارت و ترانزیت میان خراسان رضوی و افغانستان امروز وارد کابل شد. خراسان دروازه ارتباط دارالاسلام ایران با دارالاسلام افغانستان است.

 معتمدیان در بدو ورود به کابل با اشاره به مشترکات عمیق فرهنگی، زبانی، تاریخی و دینی میان ایران و افغانستان گفت: با توجه به مشترکات فراوان بین دو ملت ایران و افغانستان، ضرورت احساس شد که به کابل سفر کنم و از نزدیک وضعیت تجارت و ترانزیت افغانستان با جمهوری اسلامی ایران به ویژه خراسان رضوی را بررسی کنیم.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص مردم افغانستان، دراین سفر وضعیت مردم این کشور بویژه مهمترین نیاز‌های آن‌ها به کمک‌های بشردوستانه را نیز بررسی خواهیم کرد تا براساس آن اقدامات لازم صورت بگیرد. و با توجه به شرایط کرونایی در افغانستان قرار است یک محموله اهدایی جمهوری اسلامی ایران شامل ماسک، اکسیژن و تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه با کرونا دراختیار مردم افغانستان قرار گیرد.

مولوی «عبدالقیوم روحانی» استاندار امارت اسلامی در هرات نیز تصریح کرد: ما (ایران و امارت اسلامی) دشمن مشترک را شکست دادیم. … وجود برخی مشکلات در مرز‌های مشترک ایران و افغانستان یک مسئله طبیعی است، اما ما از مشکلات موجود آگاه هستیم و پاسگاه‌هایی را نیز برای بهبود وضعیت امنیت مرزی فعال کرده ایم و امیدواریم امنیت در مرزهایمان با ایران هرچه بهتر تامین شود.

دیدگاهتان را بنویسید