یا الله از شادمانی آن لحظه ی کفار سکولار شرقی و غربی و یهود وحشت دارم

یا الله از شادمانی آن لحظه ی کفار سکولار شرقی و غربی و یهود وحشت دارم

به قلم: پیرو آیین حنیف ابراهیم

یا الله میدانی که دوست ندارم بدست یک تکفیری افراطی کشته شوم یا یکی از آنها  بدست من کشته شود

زیرا در آن لحظه هر دوی ما ندای الله اکبر سر میدهیم و پس از آن هر کدام ما کشته شود قلب یهود و کفار سکولارشرقی و غربی شادمان خواهد شد

 پس هر دو شکست خوردیم و آنها پیروز شدند و سپس آن  طاغوتها با خیال آسوده به فتنه انگیزی ادامه خواهند داد

زیرا می‌دانند که تا وقتی امت اسلام به چنین سرطان تفرق و جنگ داخلی گرفتار است آنقدر ضعیف خواهد بود که هرگز قدرت آسیب رساندن جدی به هیچ یک از حکومت‌های شیطانی آنها نخواهد داشت

و من هنگام کشته شدنم بدست تکفیری های افراطی  [شیعه انگلیسی و سنی آمریکائی] که اسرائیل را رها کرده و بجان مسلمین افتاده اند و مسلمین را به جنگ داخلی و مسلمان کشی می کشانند، از شادمانی آن لحظه ی کفار سکولار جهانی و یهود وحشت دارم

دیدگاهتان را بنویسید