اهمیت و جایگاه اتحاد در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم (۱)

اهمیت و جایگاه اتحاد در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم (۱)

به قلم: ابوبکر الخراسانی

«امت» یعنی: جمعی متحد که به سوی هدف متحدی در حرکت هستند. این امت ممکن است متحدا به سوی هدفی باطل و ظالمانه در حرکت باشند مثل مغولها یا کفار سکولار کنونی یا امتهای فاسد گذشته، یا ممکن است امتی متحد باشند که به سوی هدفی شرعی و مبارک در حرکت باشند. مثل امت رسول الله صلی الله علیه وسلم در عصر خودش یا عصر صحابه قبل از آنکه در میان آنها تفرق و جنگهای داخلی اتفاق بیافتد و باعث فتح آنهمه سرزمین در روی کره زمین شد.

حالا رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد این امت متحدش که دنبال یک هدف واحد هستند می فرماید: إنَّ اللَّهَ لا يجمعُ أمَّتي علَى ضلالةٍ ويدُ اللَّهِ معَ الجماعةِ. (صحیح ترمذی۲۱۶۷) بدون شک الله امت من را بر گمراهی جمع نمی کند و دست الله با جماعت است .

 همه می دانیم که اجماع این امت که جماعت واحدی را تولید می کند تنها از کانال یک شورای واحد به وجود می آید، و باز همه می دانیم که این اجماع واحد نیازمند قدرتی اجرائی است که آنرا به اجراء در آورد و از جماعت واحد محافظت کند و از تفرقه اندازان جلوگیری کند، و این قدرت اجرائی هم چیزی جز قدرت حکومتی دارالاسلام نیست. 

پس امتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید بر گمراهی اجتماع نمی کنند ثمره ی شورای اولی الامری است که این شورا هم از پشتیبانی قدرت نظامی و حکومتی دارالاسلام برخوردار است. پس در محافظت از وحدت و امت واحد و جماعت واحد هیچ گزینه ی دیگری غیر از گزینه  و نعمت بزرگ دارالاسلام وجود ندارد.

نعمت بزرگ دارالاسلام است که رای واحد و اجماع واحد شورای اولی الامر را به اجراء در می آورد و از امت واحد و جماعت واحد مسلمین که باعثعزّت و قدرت و شوکت مسلمین مى‏شود محافظت می کند.

بدون شک اکثریت و جماعتی که به سبک اسلامی آن توسط شورای اولی الامر به وجود می آید در تمام اموری که در حیطه تخصص آن است نشانه حقانیت است و اقلیتی که خارج از جماعت به هر بهانه ای دست به مخالفت بزند نشانه باطل بودن آن است. همان اقلیتی که در عصر عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب و حسن بن علی ظهور نامبارکی کردند که صدمات ناشی از تمرد آنها تا کنون نیز ادامه دارد.

توضیح آنکه : زمانی که شورای اولی الامر پزشکان در کشوری به وجود می آید و حکمی صادر می کند این حکم نشانه برحق بودن است و مخالفت با آن نشانه باطل بودن است. به همین سادگی . چون این شورای متخصصین در واقع نخبگان پزشکی هستند که اجماع واحد را ارائه می دهند و کسی حق سرپیچی و سرخود کار کردن و تفرقه اندازی ندارد.

به همین شکل شوراهای اولی الامر نظامی و مهندسی و منابع طبیعی و فقهی و قضائی و امنیتی و … هم در دارالاسلام  همین جایگاه را دارند و رای واحد آنها یعنی اجماع واحد آنها باعث تولید جماعت واحدی می شود که این جماعت واحد در واقع همان امتی است که متحداً به سوی هدف واحدی حرکت می کند.

رسول الله صلی الله علیه وسلم در اهمیت و جایگاه این وحدت میان امتش و جایگاه جماعت واحد می فرماید:  

  • من فارق الجماعةَ قَيْدَ شِبرٍ فقد خلع رِبقةَ الإسلامِ من عُنُقِهِ (أبو داود ۴۷۵۸، وأحمد۲۱۵۶۱ وابن أبي عاصم في «السنة»۸۹۲) هر کس یک وجب از جماعت جدا شود خدا طوق  مسلمانى (حقوق مسلمان در دنیا) را از گردنش مى‏برد. ( و مشمول حقوق اسلامی مسلمین در دنیا نمی شود نه اینکه مرتد شده باشد)

ادامه دارد …. ان شاء الله

دیدگاهتان را بنویسید