چرا نجدیت مسلمین یک دیار را کلاً تکفیر و قتل عام می کنند و عده ای تقیه می کنند؟

چرا نجدیت مسلمین یک دیار را کلاً تکفیر و قتل عام می کنند و عده ای تقیه می کنند؟

به قلم: ابوبکر الخراسانی

این روزها میان دسته هائی از نجدیت درگیری لفظی به وجود آمده است مبنی بر اینکه عده ای از نجدیت تمام مسلمین یک دیار را کافر می دانند و عده ای از نجدیت اعتراض می کنند و می گویند که این روش تکفیر مسلمین روش غلاة و خوارج است. به نظر شما حق با کدام یک است؟

حمد بن عتیق از مراجع اصلی نجدیت درباره‌ تکفیر کل مسلمین اهل احساء یکی از شهرهای شرقی عربستان سعودی که با سعودی ها و اهل بغی همکاری نمی کنند و جانب حکومت عثمانی ها را می گیرند می‌گوید:

“و کسی که در آن چیزی که علماء بیان نمودند مشارکت دارد… آن سرزمین کفر می‌باشد، که اموال اهلش به غنیمت برده می‌شود و خون‌هایشان مباح دانسته می‌شود… گاهاً افرادی از مستضعفین و امثالشان در آن شهر هستند که بر کفرشان در باطن حکم کرده نمی‌شود، اما در ظاهر، الحمدلله مسئله آشکار است…

و کافی است برای تو آنچه را که پيامبر با اهل مکه انجام داد در حالی که در آن مستضعفین هم بودند و همچنان آنچه را که صحابه‌ کرام درباره‌ کسانی که از اسلام مرتد شدند از مباح قرار دادن خون و مال و سبی انجام دادند و هر عاقل و عالمی می‌داند آنچه را که اینها از کفر و ارتداد آورده‌اند قبیح‌تر و فاحش‌تر و بیشتر از آنچه است که آن‌ها انجام دادند…”

به این شکل شیخ حمد بن عتیق کل اهل احساء را تکفیر کرده است و هر کسی که در احساء است چون به نظر آنها و با تفسیر آنها شرک و کفر در آن غالب گشته، پس کافر است…

شیخ ابومحمد المصري  بعد از نقل قول از شیخ حمد بن عتیق می‌ گوید: پس بنگر که چگونه بر اهل آن شهر بر کفر ظاهر حکم نمود و آن بخاطر تحقیق یافتن اوصافی بود که تفاضای این حکم را کرد…  و تنها بر این بسنده نکرد که فقط سرزمین‌شان دارالکفر است… پس متوجه باش…”( سلسله علمی در بیان مسائل منهجی -حلقه ششم- مبحث سرزمین ها، آدرس در پی دی اف فارسی حلقه ششم – صفحه ۷ و ۸-)

نجدیت به این شکل مسلمین را از ابتدای ظهور محمد بن عبدالوهاب تا کنون تکفیر کرده اند و مسلمین را با این فتواها قتل عام کرده اند و با همین فتواها در زمان محمد بن الوهاب خون و مال مسلمین را مباح کرده و زنان آنها را سبی گرفته اند.

امروزه نمی توانند زنان مسلمین را مثل زمان محمد بن عبدالوهاب و چند دهه بعد از آن سبی بگیرند اما مباح کردن خون و مال مسلمین به بهانه های غیر شرعی و تفسیر های غلط و ضد اسلامی هنوز ادامه دارد.

این است منهج صحیح نجدیت و هر کسی که غیر از این را بگوید و غیر از این را انجام دهد در ادعای خودش دچار اشتباه شده است، یا هنوز قدرت ندارد و منتظر فرصت است تا این عقیده را اعلام و اجرائی کند و فعلاً تقیه می کند یا اینکه نسبت به نجدیت جاهل است.

دیدگاهتان را بنویسید