امارت اسلامی افغانستان یک شیعه هزاره را برای رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان تعیین کرد

امارت اسلامی افغانستان یک شیعه هزاره را برای رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان تعیین کرد

به قلم: علیرضا بدخشانی

امارت اسلامی افغانستان که در راستای اتحاد اسلامی میان سنی ها و شیعه ها قدم برمی دارد آقای مهدی المجاهد ۳۳ ساله را برای پست ریاست اطلاعات و فرهنگ در ولایت بامیان که اکثریت شیعه هستند، تعیین کرد.

آقای مهدی به واشنگتن پست گفت: من پلی بین طالبان و جامعه هزاره هستم.

بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان گفت، مولوی مهدی از دستورات و قوانین امارت اسلامی پیروی می‌کند، مردم بابت خدمتگزاری او خوشحال هستند، او شخصی بسیار وفادار است.

امارت اسلامی دادگاههائی را برای شیعیان به وجود آورده است که بر اساس مذهب خودشان بتوانند به دعاوی مذهبی خودشان رسیدگی کنند و آقای مهدی المجاهد را نیز به عنوان نماینده خود به مناطق هزاره فرستاد تا حمایت این اقلیت‌ها را جلب کند.

در کشور ایران هم حنفی ها و شافعی ها و سایر مذاهب اسلامی در مناطقی که اکثریت با آنهاست دارای دادگاهها و شوراهای حل اختلاف مختص به مذهب خودشان هستند.

این یعنی حرکت در مسیر اتحاد اسلامی . اتحاد اسلامی یعنی تمرکز بر مشترکات و به رسمیت شناختن مختصات مذهبی سایر مذاهب اسلامی.

به امید روزی که ما شاهد حرکت از اتحاد اسلامی و قدم گذاشتن به وحدت اسلامی میان تمام مذاهب اسلامی حنفی و جعفری و شافعی و حنبلی و مالکی و غیره باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید