پیاده کردن سناریوی جنگ داخلی در افغانستان اینبار با شهید کردن یک مسجد از اهل سنت ولسوالی سپین‌غر ننگرهار

پیاده کردن سناریوی جنگ  داخلی در افغانستان اینبار با شهید کردن یک مسجد از اهل سنت ولسوالی سپین‌غر ننگرهار

به قلم: ابوبکر الخراسانی

بدون شک هر کسی که بر علیه دارالاسلامهای ایران و افغانستان جنگ مسلحانه انجام دهد و همچنین هر کسی که مساجد مسلمین را مورد  بی احترامی و انفجار قرار دهد یک دشمن آشکار یا یک دشمن فریب خورده است که برای کفار سکولار جهانی چون آمریکا و انگلیس و سایر کفار خدمت می کند.

یکی از بزرگترین اشتباهات علمای اهل سنت این بود که در برابر انفجار مکانهای شیعیان و جنایات کسانی چون زرقاوی و پیروانش که در داعش خودشان را نشان دادند سکوت کردند تا اینکه چند مدتی است که این انفجارها متوجه خود اهل سنت شده است.

امروز قاری حنیف، سخنگوی امارت اسلامی در ولایت ننگر‌هار اعلام کرد که در ولسوالی سپین‌غر و در مسجد شدل منطقه «تریلی» در حین نماز جمعه ی اهل سنت انفجاری صورت گرفته است که در نتیجه آن چند نفر کشته و زخمی شده اند که آمار اولیه ی کشته و زخمی ها از  مسلمین محلی اهل سنتی که مشغول ادای نماز جمعه بودند حداقل به ۱۸ نفر می رسد.

این سومین انفجاری است که مساجد را هدف قرار داده است. نخستین انفجار حدود دو ماه پیش در مسجد شیعیان بود که در استان قندوز در شمال افغانستان رخ داد و دومی نیز حدود یک ماه پیش در استان قندهار بود و طی آن یک مسجد شیعیان هدف قرار گرفت و حدود ۴۰ نفر کشته شدند.

در هفته‌های قبل، انفجارها در مساجد شیعان رخ داده بود، اما انفجار اخیر یک مسجد سنی را هدف گرفته است، این یعنی برای نجدیت فرقی بین فرقه های معروف به اهل سنت با شیعیان جعفری وجود ندارد. چون زمانی که همه را به غلط، مشرک و قبر پرست می داند پس طبیعی است که بین آنها فرقی نگذارد فقط منتظر فرصت و زمان مناسب و نوبت است تا اهداف خود را علنی کند.

برای سالها در عراق و ایران و افغانستان و پاکستان شیعیان به جرم قبرپرست و مشرک بودن قتل عام می شدند و غیر از چند نفر از اهل جهاد اکثر علمای اهل سنت در برابر این کشتار به ناحق شیعیان سکوت کردند تا اینکه شیعیان قدرتمند شدند و دست نجدیت از قتل عام آنها کوتاه شد و حالا نوبت به فرقه های اهل سنت رسیده است که با همان بهانه های قبرپرست و مشرک بودن قتل عام شوند.

امروز در حین نماز جمعه بمبی منفجر شد که ظاهراً قبلاً در بلندگوی مسجد نصب شده بوده  و با شروع نماز، بلندگو روشن شده و بمب را فعال کرده است؛ امیدواریم این بمب بتواند خواب سنگین عده ای را دور کند و عده ای از مغرضین جاهل را بیدار کند تا بفهمند که ابهت و عزت ما در اتحاد بین تمام مسلمین سنی و شیعه است و هر گونه سکوتی در برابر صدماتی که به مسلمین وارد می شود روزی به خودشان بر می گردد. این را تجربیات اندلس تا کنون به ما یاد داده است.

بدون شک هم اکنون نجدیت و بخصوص جماعت داعش که مجری صادق این تفکر است برای دارالاسلامهای ایران و امارت اسلامی مشکل و معضل بزرگی نیست و آینده ای در این سرزمینها ندارد بلکه یک شبکه آزار دهنده است که به اهل دعوت و اتحاد مسلمین و در صورت توانائی به مراکز امنیتی و پلیس و سازمانهای امنیتی و نظامی حمله می کند.

نجدیت باید در فهم و درک بعضی از مفاهیم شرعی چون شرک و توحید و مشرک و مشرکین و عذرهای شرعی برای مسلمین و… تجدید نظر کند و گرنه ممکن است همچون یک آفت برای اهل دعوت و جهاد و حتی برای اتحاد و وحدت اسلامی  مسلمین و همچون یک ابزار جهت پیاده کردن نقشه های کفار سکولار و اشغالگر جهانی عمل کند و با واکنش حساب شده ی مسلمین مواجه شود.  

دیدگاهتان را بنویسید