ترس دارودسته ی منافقین و سکولار زده های غرب ایران از بازداشت سکولارها

با سکولاریستها ( مشرکین = سکولاریستها) با مال و دست و زبان جهاد کنید

 ترس دارودسته ی منافقین و سکولار زده های غرب ایران از بازداشت سکولارها

به قلم: کیوان مریوانی

این روزها ما شاهد دستگیری دسته هائی از طرفداران احزاب سکولارخائن درغرب دارالاسلام ایران هستیم که این احزاب سکولار کارنامه ای روشن در خیانت به دین و کشور در طول این چند دهه ی گذشته داشته اند. این احزاب سکولار در زمان جنگ ایران و عراق مزدوران صدام حسین بودند و بعد از صدام حسین نیز مزدوران مستقیم آمریکا و ناتو و سایر دشمنان ملت ما شده اند.

این احزاب سکولار مسلح توسط دارالاسلام ایران جارو شده و به عراق و سوریه و اروپا و کوههای قندیل ریخته شده اند اما دارای رسانه های مختلف ماهواره ای و مجازی هستند که سعی دارند با بهانه های ملی گرائی و سوسیالیستی جوانانی ناآگاه در داخل ایران را نیز به خود جذب کنند.

مفاسد و صدماتی که این احزاب سکولار در جنگ روانی و سرد خود بر سر عقاید و فرهنگ و حیاء و ناموس ملت مسلمان ما وارد کرده اند در طول تاریخ بی سابقه بوده است، در کنار این به دلیل ناامن کردن منطقه و ترورهای کور از مسلمین منطقه و به دلیل باجگیرهای مختلف از صاحبان سرمایه و فرار سرمایه گذاران بومی به داخل ایران جهت سرمایه گذاری، به اقتصاد مردم نیز صدمات جدی وارد کرده اند. با این وجود صدماتی که به دین و عقاید اسلامی و فرهنگ اسلامی مردم زده اند بسیار سنگین تر از صدمات مادی و حتی جانی بوده است.

حالا دارالاسلام ایران تصمیم گرفته است که دسته هائی از طرفداران این احزاب سکولار و خائن خارج نشین را به خاطر حفظ امنیت شهروندان کنترل و مدیریت کند، فوراً دارودسته ی منافقین و سکولارزده های داخلی بیانیه صادر کرده و با بافتن آسمان به ریسمان و زدن به درو دیوار با ادبیاتی سکولارسوسیالیستی به فرا افکنی و انحراف افکار عمومی دست می زنند.

این گروه که در راس آنها اشخاصی چون حسن امینی(رهبر یکی از شاخه های مکتب مفتی زاده) و حشمت الله طبرزدی(دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران) قرار گرفته اند در بیاینه خود بازداشت این فریب خورده های احزاب سکولار خارج نشین را باعث نگرانی«جامعه کوردستان»  دانسته اند در حالی که مدیریت این فریب خورده ها تنها باعث ایجاد ترس و نگرانی در میان خودشان شده است و تمام مومنین کوردستان از بازداشت این چند فریب خورده ی سکولار بسیار خوشحال و راضی هستند.

علاوه بر این دارودسته ی منافقین و سکولار زده ها در بیاینه خود دستگیری این افراد فریب خورده را  « فشارهای خارج از قاعده و قانون امنیتی» توصیف کرده اند که «عرصه را تنگ تر و فشارهای روحی و روانی را بر همگان تشدید کرده است».

بدون شک دستگیری فریب خوردگان طرفدار احزاب سکولار خائنی که دستشان به خون هزاران مسلمان شیعه و سنی آلوده شده و این روزها نیز هر چند وقت یکبار ما در مناطق سنی نشین شاهد ترور یکی از مسلمین منطقه هستیم، خارج از قاعده و قوانین امنیتی دارالاسلام ایران و هر کشوری که به امنیت مردمش اهمیت می دهد نیست و فشار بر این هسته های فریب خورده ی داخلی که در اختیار احزاب سکولار و مسلح خارج نشنین هستند تنها بر دشمنان ملت فشار روحی و روانی وارد می کند و تنها عرصه را بر فعالیت این احزاب خارج نشین در میان مردم و فریب خوردگان داخلی و دارودسته ی منافقین و سکولار زده ها تنگ تر کرده است.

ملت کورد سالهاست خواهان برخورد جدی با پس مانده های احزاب سکولار مسلح خارج نشین و فریب خورده های داخلی و سکولار زده های هستند به همین دلیل هر اقدام امنیتی که بتواند این موجودات خائن به دین و خاک را مدیریت و کنترل و منقبض کند مورد رضایت و حمایت ملت مسلمان کورد است.  

دیدگاهتان را بنویسید