در محافظت از دارالاسلام، اهل دعوت و جهاد ابتدا «سر افعی» را قطع کنید

در محافظت از دارالاسلام، اهل دعوت و جهاد ابتدا «سر افعی» را قطع کنید

 به قلم: ابوبکر الخراسانی

سکولاریسم جهانی، منطقه ای و محلی که امروزه انسانها را از لحاظ مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی در تنگنای شدید قرار داده و برای حفظ ارزش های سکولاریستی، ارزش های اسلامی و حتی ارزشهای عمومی انسانی را پایمال کرده و برای بدست آوردن منافع مادی خود از هیچ نوع جنایت در حق بشریت دریغ نمی ورزد، تا آنجا که خواستند تمام اعمال شان یک نقطه مشترک با حیوانات داشته باشد که چیزی بیش از این نیست.

امروزه مصیبت ها توسط آمریکا جنایتکارترین کشور سکولاریستی دنیا به پیش برده میشود، و با زیر تسلط در آوردن سازمان های جهانی به اِعمال سیاست های خبیثش در تمام جهان خصوصاً سرزمین های اسلامی می پردازد و در هر منطقه از جهان که خواسته باشد جنگ و کشمکش های منطقه ای را راه اندازی کرده و مردم را به خاک و خون می کشاند، مهم نیست که با نسل بشر چه معامله می شود بلکه آنچه مهم است رسیدن به منافع مادی است که حیات غرب علی الخصوص امریکا روی آن استوار می باشد.

چنین جنایاتی را می توان در سرزمینهای اسلامی دید خصوصاً  زمانی که عراق در زمان حکومت صدام حسین آهسته آهسته داشت به یک قدرت منطقه ای ضد منافع امریکا در خاورمیانه تبدیل می شد امریکا همراه با هم پیمانان اش مداخلات شان را آغاز کردند تا آن که به بهانه های ناروا دولت و مردم عراق را با خاک وخون کشید، با آن هم قناعت اش فراهم نشد در سال ۲۰۰۳م عراق را اشغال کرد و بدیل خطرناکی را در خاورمیانه بنام رژیم صهیونیستی تقویت کرد.

بعد از خروج ذلت بار آمریکا از عراق نوبت به کشورهای آسیایی است خصوصاً کشورهای آسیای جنوبی و آسیای میانه و برای مهار نفوذ قدرت های منطقه ای دیگر، افغانستان را در سال ۲۰۰۱م اشغال کرد و این اشغال از ابتدا تا بحال جان صدها هزار مسلمان بی گناه را گرفته است، گاهی نیروهای ناتو به شکل مستقیم مردم بی گناه ملکی را هدف گرفتند و یا هم توسط شرکت های جنایت کار خصوصی امنیتی همراه با طراحی انتحارات و انفجارات در اماکن پر ازدحام چون مساجد و بازار ها مردم بی گناه را به شهادت رساندند.

بعد از تمام این جنایات، آمریکا ذلیلانه از افغانستان هم فرار کرد؛ با این وجود سعی دارد با نام مبارزه با تروریسم جنگی نیابتی را در افغانستان راه اندازی کند، همان سناریویی که در سوریه و یمن و سایر سرزمینهای اسلامی  پیاده کرده است.

آمریکا استارت جنگ مذهبی در افغانستان را با دامن زدن به تفرق و جنگ داخلی مذهبی میان شیعه و سنی زده و سعی دارد مسلمین منطقه را به صورت غیر مستقیم تابع خود سازد.

پس آمریکا «سر افعی» است که در هر منطقه که قدوم نامبارکش رسیده آن را با فساد، فحشا و ناامنی زهر آگین ساخته پس در نهایت تا اینکه سر این مار بزرگ از تنش جدا نشود آرامی و آسودگی در هیچ نقطه ای از دنیا ممکن نیست.

 یگانه قدرتی که می تواند امریکای ظالم و استعمارگر سکولار و سایر کفار سکولار جهانی و منطقه ای و محلی را به زانو در آورد پرهیز از تفرق و گرایش به وحدت اسلامی است که باید تمام مسلمانان جهان در پی آن بکوشند و خود را از زیر سلطه این دجال عصر نجات دهند.

دیدگاهتان را بنویسید