انتصاباب و تعیینات جدید موقف‌های بلند توسط رهبر دارالاسلام افغانستان

انتصاباب و تعیینات جدید موقف‌های بلند توسط رهبر دارالاسلام افغانستان

ارائه: فضل احمد هراتی

رهبر دارالاسلام می تواند با توجه به توانائی های اشخاص و تشخیص خودش در مناصب مختلف اجرائی و اداری حاکمیت افرادی را منصوب کند. در تازه ترین منصوبات دارالاسلام افغانستان ما شاهد تعیینات جدید ۲۷ تن در موقف‌های بلند  بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی بودیم .

این افراد تازه گماشته شده اند:

۱- مولوی شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم ۲- حاجی ملا محمد عیسی آخند، معین وزارت معادن و پترولیم

۳- ملا محمد عباس آخند، سرپرست وزارت مبارزه با حوادث ۴- مولوی صاحب شرف الدین، معین وزارت مبارزه با حوادث

 4- مولوی عنایت الله، معین وزارت مبارزه با حوادث ۵- مولوی حمد الله زاهد، سرپرست اداره تدارکات ملی

 6-  شیخ عبدالرحیم، معین اداره تدارکات ملی ۷- مولوی قدرت الله جمال، سرپرست اداره عالی تفتیش

  مولوی عزت الله، معین اداره عالی تفتیش

 8- مولوی محمد یوسف مستری، سرپرست ریاست تنظیم امور زندان‌ها ۹- ملا حبیب الله فضلی، معاون ریاست تنظیم امور زندان‌ها

 10-  مولوی کرامت الله آخندزاده، سرپرست کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ۱۱- مولوی احمد طه، معین وزارت سرحدات و قبایل

 12- مولوی صاحب گل زرین، رییس ریاست کوچیان در وزارت سرحدات و قبایل ۱۳-  شیخ مولوی عبدالحکیم، معین وزارت شهدا و معلولین

۱۴- مولوی سعید احمد شهید خیل، معین وزارت معارف ۱۵-  مولوی عبدالرحمن حلیم، معین وزارت احیا و انکشاف دهات

 16- مولوی عتیق الله عزیزی، معین مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ ۱۷- ملا فیض الله آخند، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ

۱۸- مولوی سیف الدین تائب، معاون ارتباطات اداره امور ۱۹-  مولوی فتح الله منصور، مسوول فرودگاه کندهار

 20- محمد اسماعیل، فرمانده اجرائیه محکمه نظامی ۲۱-  مولوی عصمت الله عاصم، معاون سره میاشت

 22- مولوی رحیم الله محمود، معاون قول اردوی البدر در کندهار ۲۳- مولوی عبدالصمد، معاون قول اردوی عزم در هلمند

 ۲۴-  ملا ناصر آخند، معین وزارت مالیه ۲۵-  مولوی عارف الله عارف، معین وزارت انرژی و آب ۲۶- مولوی فتح الله منصور (فرزند ارجمند شهید ملااختر محمد منصور) به‌عنوان مسئول میدان هوایی قندهار

دیدگاهتان را بنویسید