تاثیرات مستقیم بیداری و بصیرت اسلامی بر زندگی اجتماعی و حکومتی و… ما

تاثیرات مستقیم بیداری و بصیرت اسلامی بر زندگی اجتماعی و حکومتی و…  ما

به قلم: مسعود سنه ای

این روزها که مسلمین در جنگ روانی و مسلحانه ی بی سابقه ای با کفار سکولار جهانی قرار گرفته اند این سخن حکیمانه ی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه تداعی می کند که می گوید: وَ اِنَّ اَخَا الحَربِ لَاَرِق؛ یعنی: برادرِ جنگ، بیدار است. «لَاَرِق»؛ اَرِق یعنی بیدار؛ دائم بیدار است.

زمانی که جنگ تبلیغی و روانی دشمن از کانال احزاب سکولار و دارودسته ی منافقین داخلی همیشگی است و زمانی که ملت با انواع جنگهای اقتصادی و امنیتی دست و پنجه نرم می کند و جنگ همیشگی شده است یعنی «بیداری» هم باید همیشگی باشد.

تاریخ گذشته ی مومنین و رخدادهای همین چند سال گذشته و تجربیات خودمان ثابت کرده اند که در صورت بیداری و ایستادگی در برابر تهاجمات مختلف روانی و اقتصادی و امنیتی دشمنان،  فشارها تضعیف و کم رنگ می شوند و می توان گفت دشمنان خارجی و داخلی دچار شکست می شوند، چون جنگ، جنگ اراده‌ها و عزم  راسخ است؛ هر که اراده اش قوی و عزمش بیشتر بود، او برنده است.

بیداری اسلامی و پایبند بودن به آنچه که بیداری اسلامی در اتحاد میان مسلمین و حرکت به سمت و سوی وحدت اسلامی و تمرکز بر دشمنان اصلی و پرهیز از تفرق و جنگ داخلی و … از ما می خواهد باعث قدرتمند شدن جبهه ی مومنین و تقویت دارالاسلام می شود.

دشمن شکست می خورد و فشارهای او محکوم به شکست است زمانی که ما بیدار باشیم و اتفاقاتی که در سراسر دنیا می افتد برای ما به عنوان زنگهای هشدار دهنده و بیدار باش عمل کنند. در این بیداری اسلامی هم به تعداد تمام بخشهای زندگی در برابر تهاجمات دشمنان برای مومنین سنگر وجود دارد. بیداری در این سنگرها یعنی فهم صحیح اسلام، محافظت از اتحاد و وحدت اسلامی با مسلمین و غیر مسلمینی که در این جنگ با دارالاسلام ما هم مسیر شده اند، درک وضع موجود و تمرکز بر دشمن اصلی .

ما دنبال هدفی بزرگ و شرعی هستیم، پس اگر نمی خواهیم از سوی دشمنان ضربه بخوریم باید بیداری اسلامی خود را حفظ و تقویت کنیم، ابتدا باید بدانیم که چه خطرات و کمینهائی در این مسیر رسیدن به هدف وجود دارد؟ و به دنبال آن باید راههای مقابله با این خطرات و کمینها را به کار گیریم. بی خیالی و سهل انگاری در ظوابط و قید و  بندها برای ما مساوی است با ضربه خوردن در همان جزئی که در آن سهل انگاری شده است.

مسلمین که دنبال هدفی بزرگی در آزاد سازی تمام زمین هستند در محافظت از خلافت اسلامی خلیفه ی راشد، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه غفلت کرده و دچار سهل انگاری شدند، همین امر باعث شد که چنان ضربه ای بخورند و بیافتند که هنوز بعد از ۱۴ قرن نتوانسته اند بلند شوند و دوباره خلافت اسلامی را به دست بیاورند.

یکی از مشکلات اساسی مسلمین در آن زمان از آنجا شروع شد که نمی دانستند به خاطر این سهل انگاری و به خاطر این خالی کردن سنگرهای خلافت چه مصیبتها و مشکلات و شکستها و ذلتهائی در انتظار آنهاست  و خود را برای جلوگیری از این مفاسد آماده نکردند.

امروزه بیداری و آگاهی بر این مورد به عنوان مثال و کسب آمادگی های لازم و انجام پیشگیری های لازم می تواند ما را در محافظت از دارالاسلام و د ستاوردهای آن و ارتقای آن به حکومت اسلامی بر اساس منهج رسول الله صلی  الله علیه وسلم یاری دهد.

 تمام تلاش دشمن است است که کاری کند ما و ملت ما در این زمینه و سایر زمینه ها  به چنین بیداری و بصيرتی نرسیم.

دیدگاهتان را بنویسید