نجدیت باردیگر در پیشاور پاکستان فاجعه آفرید

نجدیت باردیگر در پیشاور پاکستان فاجعه آفرید

به قلم: براهندک بلوچ

نجدیت با برداشت غلط از مشرک و مشرکین و با مشرک خواندن مسلمین از اهل تصوف و شیعیان و به دنبال آن تطبیق حکم کفار مشرک بر این دسته از مسلمین یکی از بزرگترین جنایات تاریخ را روزانه در حق مسلمین تکرار می کند.

ما هر چند وقت یکبار باید شاهد منفجر شدن یک مسجد یا یک مکان عمومی از مسلمین و قتل عام دهها و بلکه صدها مسلمان باشیم که به جرم مشرک بود خونشان ریخته می شود.

اینبار در مسجد شیعیان پیشاور آنهم در روز مبارک جمعه یکی از نجدی ها کمربند انفجاری خود را منفجر کرد که طی آن ۵۶ مسلمان کشته شده و بیشتر از ۸۰ مسلمان نیز زخمی شدند.

مسلمین باید در برابر این «جنایات جاریه» که به خاطر تفکرات محمد بن عبدالوهاب و علمای نجد است واکنش نشان دهند. مسلمین باید با این تفکر اشتباه مبارزه ی عقیدتی و روشنگرایانه داشته باشند و باید بدانند در مشرک نامیدن مسلمین فرقی بین یک نجدی که خودش را منفجر می کند با نجدی که این کارش را محکوم می کند وجود ندارد.

تنها فرق یک نجدی مسلح که مسلمین را به جرم مشرک بودن می کشد با یک نجدی که او هم مسلمین را مشرک می داند اما مسلمین را نمی کشد در این است که این نجدی منتظر فرصت است و هنوز فرصتش برایش فراهم نشده است. یا بی غیرتی است که تنها حرافی می کند و در حال پرورش افرادی است که ممکن است در میان آنها کسانی پیدا شوند که این تفکر اشتباه را بر مسلمین تطبیق دهند.

پس یکبار برای همیشه به نجدیت و یپروان آن بگوئیم : مخالفت با منهج صحیح اسلامی و مشغول کردن مسلمین به مسلمین و جنایت در حق مسلمین بس است.

1 دیدگاه دربارهٔ «نجدیت باردیگر در پیشاور پاکستان فاجعه آفرید»

  1. این جنایت در در مسجد کوچا ریسالدار پیشاور بوده

    چرا مولوی ها واکنش صحیح نشان نمی دهند؟ میخواهند نوبت خودشان برسد انوقت تکانی به خودشان بدهند؟

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید