اگر تو خواب باشی به این معنی نیست که دشمن هم در خواب است

اگر تو خواب باشی به این معنی نیست که دشمن هم در خواب است

به قلم: کیوان مریوانی

نکته ای پر محتوا از سیدنا علی ابن ابی طالب روایت شده است که در نامه اش به اهل مصر می گوید: وَ مَنْ نَامَ لَمْ يُنَمْ عَنْهُ؛ و هر كه از دشمن آسوده بخوابد دشمن نسبت به او نخواهد خفت.

این یعنی هر گونه غفلت ما از دشمنان آشکار خارجی و دشمنان پنهان داخلی مساویست با انتظار ضربه خوردن از سوی این دشمنان. دشمنان به راحتی از غفلت ما سوء استفاده می کنند و به سادگی از همانجایی که غفلت کرده ایم به ما ضربه خواهند زد.

امروزه دارالاسلام به عنوان بزرگترین نعمتی که از عزت مومنین محافظت می کند و دارودسته ی منافقین داخلی و کفاراصلی را در ذلت و ضعف و زیردستی قرار داده است از سوی دشمنان در معرض انواع جنگهای روانی و رسانه ای و اقتصادی و فرهنگی و حتی امنیتی قرار گرفته است.

دشمن سعی دارد با برجسته کردن پاره ای از مشکلات اقتصادی که خودش با تحریمهای مختلف از مسببین اصلی این مشکلات است و با ناچیز جلوه دادن اینهمه ترقی و حرکت رو به جلو دارالاسلام از یک سو، و با برجسته کردن اختلافات فرقه ای و مذهبی و نژادی و قومیتی از سوی دیگر، ما را نسبت به این نعمت دارالاسلام غافل کند و از همین کانال به اصل نظام و دارالاسلام ضربه بزند.

کم هوش ترین مومن هم می داند که هدف کفار سکولار جهانی و دارودسته ی منافقین که در یک جبهه بر علیه دارالاسلام قرار گرفته اند تغییر نظام کنونی به نظامی بر اساس قوانین فقهی یکی دیگر از مذاهب اسلامی نیست، بلکه اینها از اساس با حاکمیت قوانین شریعت الله مخالف هستند و برایشان فرق ندارد این قوانین توسط دارالاسلام ایران بر اساس فقه جعفری و در حکام مدنی و محلی بر اساس فقه حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و زیدی اجرا شود یا در دارالاسلام امارت اسلامی افغانستان بر اساس فقه حنفی باشد یا در سومالی بر اساس فقه شافعی باشد یا در مالی و لیبی بر اساس فقه مالکی و یا در یمن بر اساس فقه شافعی یا زیدی باشد.

اینها با قوانین شریعت الله سر دشمنی و ناسازگاری دارند و مذهبها برایشان یکسان هستند.

پس از مکرها و حیله های مجریان جنگ روانی دشمنان که این روزها در قالب شبکه های مختلف و متنوع ماهواره ای و مجازی در حال فعالیت هستند و با اربابی واحد گاه به دفاع از اهل سنت بر علیه شیعه فعالیت دارند و گاه به دفاع از تشیع بر علیه اهل سنت سخنپرانی و فعالیت دارند غافل نشویم، هدف اصلی اینها غافل کردن ما از اصل نظام و دارالاسلام و در نهایت ضربه زدن به دارالاسلام و تبدیل کردن آن به دارالکفری سکولار است.

اگر خود را به مسائل ریز و جانبی مشغول کردیم و یا دشمن موفق شد ما را به چنین دامی بکشاند که به مسائل ریز و جانبی و فرقه ای و قومیتی مشغول کند و از مسئله‌ی اصلی که حفظ کیان مومنین و حفظ کیان دارالاسلام است، غافل شدیم، دشمن ممکن است به ما ضربه بزند و چنانچه دارالاسلام ضربه بخورد چه بخواهیم یا نخواهیم حاکمیت قوانین شریعت الله و تمام مذاهب اسلامی ضربه خواهند خورد و این هدف نهایی دشمن از غافل کردن ماست و چنانچه مومنین غافل شوند باید منتظر باشند که دشمن از این ناحیه ی حساس و اصلی به آنها ضربه بزند.

دیدگاهتان را بنویسید