علت عدم همراهی اهل سنت ایران با سکولاریستها سرکوب حکومتی است یا …؟

علت عدم همراهی اهل سنت ایران با سکولاریستها سرکوب حکومتی است یا …؟

به قلم: باوکی حسام ( معلم بازنشسته )

ملت ما قرنهاست که با دین و احکام دینی زندگی کرده اند  این سکولاریستها ی مرتد بودند که در ترکیه ، عراق ، سوریه ، ایران ، آذزبایجان و… جنگ وتفرقه و چند دستگی را بر ملت بی رهبر ما تحمیل کردند . و سکولارهای مرتد محلی هم به تقلید از آنها خود را بر ملت ما تحمیل کردند و به دروغ خود را رهبر و نماینده ی کردهای مسلمان یا بلوچها و تورکمنها و عربهای مسلمان نامیدند .

اما الان ملتها بیدار شده اند عجیب است چگونه ورشکستگی سکولاریسم در سرزمینهای مسلمان نشین رانمی بینید ؟! چگونه بیداری اسلامی مردم وبیزاری از حکام سکولارشان را نمی بینی؟ کردهای کردستان عراق و هورامان غربی را ندیدی که با چه خشونتی از جانب مرتدین سکولارسرکوب شدند؟ یا بلوچهای بیچاره ی پاکستان را در این ۸۰ سال حاکمیت فدرالیستهای سکولار بر آنها نمی بینی؟

اعتصابات مصنوعی سکولارها هم سر نمی گیرد .میدانید چرا؟ چون مردم ماهم بیدار شده اند و دیگر نه فوشها وشعارها ی سکولارها ونه دروغپردازی آنها فایده دارد . شما عدم همراهی مردم با بر نامه های سکولارها را به خشونت دولت و… نسبت میدهید .انگار سکولارها یادشان رفته که با مردمی تحصیل کرده وآگاه طرفند که خودشان همه چیز را می بینند و خودشانند که وقایع را می سازند. چرا نمی خواهید بپذیرید که تاریخ مصرف دیکتاتوری سکولاریسم و احزاب رنگارنگ و متضاد سکولار که در زیر نقاب دروغین دمکراسی، سوسیالیسم، لیبرالیسم و… خود را مخفی نموده دیگر به سر رسیده وخوراک فاسد وتارخ رفته ای است که مردم دیگر حاضر به مصرف آن نیست ؟!

اهل سنت ایران قطعاً  ارزش زحمات ودلسوزی های مجاهدین را درک خواهد که احتیاج به زمان دارد . اما چیزی که احتیاج به زمان ندارد این است که ملت کرد و بلوچ و تورکمن و عرب و سایر قومیتهای ایران فهمیده اند که سکولاریستها دشمنان سعادت و آرامش دنیا ودین وقیامت  آنها هستند .

کُرد اگر چه مدتی دنبال تریاک ودیگر مخدرات برود اما چون نتیجه اش را دید زود برمی گردد . الان هم نتیجه ی شوم کارهای سکولارهای کومله ، دمکرات ، پارتی ، یکیتی ، پ .ک.ک ، پژاک و… را دیده است به خاط همین است که می بینیم به تبلیغات سکولارهای مرتد گوش نمی دهند ومسیر خود را از مرتدین جدا کرده اند .

اینکه الان شما وطن را ترک نکرده اید ودر حال مجاهد سازی وبیدارسازی عمومی اسلامی هستید و همچنین به دور از اختلافات مذهبی وفرقه ای دشمن شماره یک همه ی مذاهب وتفاسیر یعنی « سکولاریسم » را معرفی کرده اید ؛ قطعاً بزرگترین ضربه را بر مرتدین سکولار وارد نموده اید .

به همین  دلیل از خداوند می خواهم که به شما وهمه ی مبارزین صبر و توفیق عنایت  فرماید وبرای روز دفن سکولارهای مرتد وتشکیل جامعه ای اسلامی سلامتتان گرداند.

برادران و خواهران ایمانیم  می خواستم  از طرف خود و خانواده ام نکاتی را به عرضتان برسانم :

  1. به هیاهو وبرچسبزنی ها وشعارهایی که  سکولارها ازسرنا امیدی سر می دهند اصلاً  گوش ندهید
  2. شما ثمره ی سالها رنج وزحمت ملت ما هستید هرگز به سکولاریستها اعتماد نکنید .  آنها روزی هزار رنگ وچهره عوض می کنند . تنها سکولاری برای ملت ما ضرر ندارد که درقبر باشد .
  3. همین وجود شما برایشان مرگ آور است .پس تا روز مبارزه وقتال با دیکتاتوری سکولاریسم وعمومی شدن فرهنگ دعوت و جهاد سالم وفعال بمانید .
  4. ۴-     لطفاً طبق اصول مبارزاتی که بیان کرده اید حرکت کنید  و بدانید که همه ی تشنه گان راه جهاد و طایفه ی منصوره باشما خواهند بود .

ما حکم خدا را می خواهیم وبه چیزی غیر از آن راضی نمی شویم ، از خداوند می خواهم که  یکی از دو پیروزی  [شهادت یا پیروزی دنیوی ] را نصیبمان گرداند . آ مین . لطفاً شما هم برای عاقبت به خیری خودم و فرزندانم دعا کنید .

دیدگاهتان را بنویسید