وزیر داخله امارت اسلامی افغانستان: آمریکا منزلی خالی را زده است، القاعده هیچ عضوی در افغانستان ندارد، الظواهری در این حمله کشته نشده است

وزیر داخله امارت اسلامی افغانستان: آمریکا منزلی خالی را زده است، القاعده هیچ عضوی در افغانستان ندارد، الظواهری در این حمله کشته نشده است

سراج الدین حقانی  وزیر داخله حکومت اسلامی افغانستان در طی سخنانی شهادت شیخ أیمن الظواهری  را رد کرد، به احتمال زیاد أیمن الظواهری   زنده است … در داخل خانه ای که هدف قرار گرفت هیچ کسی نبوده است … تنظیم القاعده هیچ عضوی در افغانستان ندارد. ..القاعده در افغانستان قدرت نظامی ندارد و شبکه آن تهدیدی برای امنیت بین المللی نیست. حقانی در ادامه حضور شاخه هندوستانی سازمان القاعده در افغانستان را نیز رد کرده است.

سراج حقانی افزود : امارت اسلامی در حال جنگ با داعش است و در این زمینه نیز به وعده های خود با جامعه جهانی عمل کرده است . امارت اسلامی یکی از کشورهای جهان می باشد و وعده های سختی به کشورهای اسلامی در مورد داعش داده و علیه این گروه نیز گام برداشته است.

امارت اسلامی افغانستان پس از حمله هواپیمای های بدون سرنشین آمریکا که در آن مدعی به شهادت رساندن شیخ أیمن الظواهری شده اند، می‌گویند که در خانه‌ای که مورد اصابت قرار گرفته هیچ کسی نبوده است . حکومت اسلامی افغانستان حمله آمریکا را به شدت محکوم کرده و آن را اقدامی خلاف توافق دوحه و کلیه قوانین و اصول بین المللی خواند .

ترجمه:

ســراج الــدیــن حــقــانــي: دالــقــاعــده هېڅ غــړے پــه افــغــانــســتــان ڪــې حــضــور نــه لــري

دافــغــانــســتــان د ڪــورنــیــو چــارو ســرپــرســت وزیــر ســراج الــدیــن حــقــانــي پــه تــازه څرګنــدونــو ڪــې پــه افــغــانــســتــان ڪــې د الــقــاعــده شــبــڪــې شــتــون رد ڪــړے دیــ.

دالــقــاعــده هېڅ غــړے پــه افــغــانــســتــان ڪــې حــضــور نــه لــري

د افــغــانــســتــان د ڪــورنــیــو چــارو ســرپــرســت وزیــر ســراج الــدیــن حــقــانــي پــه تــازه څرګنــدونــو ڪــې پــه افــغــانــســتــان ڪــې د الــقــاعــده شــبــڪــې شــتــون رد ڪــړے دیــ.

الــقــاعــده پــه افــغــانــســتــان ڪــې هېڅ پــوځي ځواڪ نــه لــري او دغــه شــبــڪــه اوس نــړیــوال امــنــیــت تــه ګواښ نــه دیــ.

ښاغــليحــقــانــي یــوې هنــدۍ شــبــڪــې تــه پــه افــغــانــســتــان ڪــې د الــقــاعــد حــضــور رد ڪــړے او ټیــنــګار یــې ڪــړے،چــې د الــقــاعــدې هېڅ غــړے پــه افــغــانــســتــان ڪــې پــوځي حــضــور نــه لــري او دغــه شــبــڪــه لــه افــغــانــســتــان څخــه د ســیــمــې هېوادونــه نــشــي ګواښلــیــ.

نــومــوړيزیــاتــه ڪــړې،چــې اســلــامــي امــارت لــه داعــش ســره پــه جــګړه ڪــې دے او پــه دې بــرخــه ڪــې لــه نــړیــوالــې ټولــنــې ســره پــه خــپــلــو ژمــنــو ولــاړ هم دیــ.

دڪــورنــیــو چــارو ســرپــرســت وزیــر ســراج الــدیــن حــقــانــي وايي،اســلــامــي امــارت لــه نــړۍ او اســلــامــي هېوادونــو ســره د داعــش پــه اړه پــر ڪــړیــو ژمــنــو ولــاړ دے او د دې ډلــې پــر ضــد يې ګامــونــه پــورتــه ڪــړي دي.

ښاغــليحــقــانــي پــه افــغــانــســتــان ڪــې د الــقــاعــده شــبــڪــې د حــضــور د رد خــبــره پــر داســې مــهال ڪــوي،چــې امــریــڪــا ادعــا ڪــړې،چــې ڪــابــل ڪــې یــې د الــقــاعــده شــبــڪــې مــشــر ایــمــن الــظــواهري وژلــے دیــ.

دامــریــڪــا ولــســمــشــر جــوبــایــډن د دوشــنــبــې پــه ورځ اعــلــان وڪــړ،چــې الــظــواهري د یــڪــشــنــبــې پــه ورځ د افــغــانــســتــان پــلــازمــېنــه ڪــابــل ڪــې د امــریــڪــايي ځواڪــونــو پــه یــوه ډرون بــریــد ڪــې و وژل شــو او پــه دې ســره عــدالــت تــامــیــن شــو.

دافــغــانــســتــان اســلــامــي امــارت ڪــابــل ڪــې د امــریــڪــا د ډرون بــریــد پــخــلــے ڪــړے خــو وايي،هغــه ڪــور چــې بــریــد پــرې شــوے هېڅوڪ هم پــه ڪــې نــه و.

اســلــاميامــارت د امــریــڪــا دغــه بــریــد پــه ڪــلــڪــو ټڪــو غــنــدلــے او دا یــې د دوحــې د تــړون او ټولــو نــړیــوالــو قــوانــیــنــو او اصــولــو خــلــاف عــمــل بــلــلــے دیــ.

چــهارشــنــبــه ۱۲ اســد ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید